Kuratorium Oświaty w Krakowie
Małopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 68951

Warunki pracy

Praca biurowa. W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim. Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca
z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach. Stanowisko pracy w urzędzie zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Biuro w budynku przy ul. Szlak 73 (winda, bez podjazdu).

Zakres zadań

 • współprowadzenie sekretariatu Wydziału Nadzoru Pedagogicznego;
 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu Dyrektora Wydziału w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie;
 • prowadzenie terminarza spotkań , narad oraz informowanie o terminach załatwiania spraw, redagowanie pism, przygotowanie informacji, opracowań związanych z zadaniami Wydziału;
 • przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom Wydziału, współpraca przy organizacji konferencji,
 • przygotowywanie i obsługa spotkań z interesantami i gośćmi,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie nadzoru pedagogicznego zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt i archiwizacja dokumentacji wytworzonej przez Wydział.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w podobnym obszarze
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiada umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, samodzielność, komunikatywność i terminowość oraz umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych i finansowo-księgowych.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kuratorium Oświaty w Krakowie

Data dodania: 2020-09-21

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy