Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 68167

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała oraz praca w terenie. Pracownik wykonuje głównie czynności związane z koordynowaniem i planowaniem prac w zakresie eksploatacji, konserwacji, napraw i montażu instalacji i urządzeń energetycznych. Przygotowywanie, planowanie i prowadzenie spraw związanych z dostawa mediów (energii cieplnej, gazu, wody, ścieków oraz zaopatrzeniem w paliwa opałowe obiektów). Koordynowanie funkcjonowania kotłowni i wymiennikowni wraz z urządzeniami i instalacjami grzewczymi w obiektach Policji. Zlecanie zakupów i napraw urządzeń klimatyzacyjnych wraz z doborem parametrów urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie, mieszczące się na VI i VII piętrze budynku - nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów), a pomieszczenia warsztatowo-gospodarcze - w parterowych budynkach na terenie KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109. Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner.

Zakres zadań

 • koordynowanie i planowanie prac w zakresie eksploatacji, konserwacji, napraw i montażu instalacji i urządzeń energetycznych w obiektach podległych KWP w Krakowie,
 • przygotowywanie, planowanie i prowadzenie spraw związanych z dostawą mediów (energii cieplnej, gazu, wody,ścieków oraz zaopatrzeniem w paliwa opałowe obiektów Policji woj. małopolskiego) w tym w szczególności zbieraniem i analizowaniem danych, tworzenie sprawozdań, wniosków i wytycznych a także opiniowanie otrzymanych ofert opracowywanie umów i porozumień, analizowanie oraz prowadzenie rozliczeń,
 • przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia, opracowywanie wniosków, udział w komisjach przetargowych oraz wykonywanie innych niezbędnych czynności związanych z udzieleniem zamówień publicznych,
 • koordynowanie nad przygotowaniem i funkcjonowaniem kotłowni i wymiennikowni wraz z urządzeniami i instalacjami grzewczymi w obiektach Policji woj. małopolskiego ( w porozumieniu z inspektorami nadzoru inwestorskiego), a także opracowywanie we współpracy z referatami gospodarczo finansowymi jed. normatywu opałowych i mocy zmówionej dla poszczególnych obiektów (zarówno dla potrzeb centralnego ogrzewania jak również ciepłej wody użytkowej),
 • prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem zakupów i usług w zakresie napraw, konserwacji innych urządzeń technicznych będących w merytorycznym zakresie wydziału,
 • analizowanie i przedkładanie propozycji nowych rozwiązań technicznych w zakresie modernizacji i rozbudowy instalacji wodno-kanalizacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych,
 • realizowanie zagadnień związanych z korzystaniem ze środowiska w tym naliczanie dla obiektów Policji woj. małopolskiego wysokości opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego związanego z montażem urządzeń instalacji i sieci energetycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych lub doświadczenie związane z eksploatacją tych urządzeń i instalacji.
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • wiedza w zakresie eksploatacji, konserwacji napraw instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych,
 • obsługa komputera z biegłą znajomością oprogramowania MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane zgodne z przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych i gazowych na stanowisku dozoru.
 • obsługa programu do projektowania typu AutoCad, programu do kosztorysowania BIMestiMate
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Data dodania: 2020-09-04

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy