Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 116384

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-        praca biurowa, jednozmianowa, 8-godzinna (7:30-15:30),


-        większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,


-        praca przy komputerze.


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


-        praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na drugim piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym,


-        obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę (budynek pięciokondygnacyjny),


-        stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów, telefon.


 

Zakres zadań

 • realizuje zadania w ramach pełnienia funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, określonych ustawą o ochronie informacji niejawnych, w tym ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych i audyty bezpieczeństwa (w zakresie systemów i sieci teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne),
 • prowadzi działania prewencyjne zwiększające cyberbezpieczeństwo (szkolenie administratorów stanowisk komputerowych), a także organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego informacji niejawnych,
 • przeprowadza analizy zagrożeń i współuczestniczy w tworzeniu planów ochrony informacji niejawnych,
 • uczestniczy w pracach zespołu opracowującego dokumenty szczególnych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji,
 • opracowuje instrukcje związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym dla administratorów systemów,
 • wspiera działalność Inspektora Ochrony Danych KWP w Gorzowie Wlkp., w tym współuczestniczy w opracowywaniu i aktualizowaniu dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych oraz zastępuje IOD w czasie jego nieobecności,
 • reaguje na incydenty w zakresie naruszania bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych oraz wyjaśniania ich przyczyny (w zakresie systemów i sieci teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne),
 • archiwizuje dokumentację wytworzoną w ramach wykonywanych zadań w celu przekazania ich do składnicy akt.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony informacji niejawnych lub ochrony danych osobowych
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, Nato Secret, Secret UE/EU Secret – w przypadku braku – zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa;
 • znajomość przepisów prawa niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku,
 • umiejętność tworzenia i analizowania dokumentacji urzędowej,
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • terminowość,
 • komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • przeszkolenie dla administratorów systemów teleinformatycznych i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego organizowane przez ABW,
 • prawo jazdy kat. „B”,
 • język angielski na poziomie A2,
 • umiejętność pracy w zespole.

Podobne oferty pracy

Referendarz

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

(Sekcja Akredytacji Bazy Usług Rozwojowych) Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Bieżąca obsługa użytkowników Bazy Usług Rozwojowych (BUR): weryfikacja (wstępna i aktualizacyjna) wniosków o wpis do BUR, odwołania od negatywnych...

Firma: Staff Partners

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-03-20

Więcej informacji

Młodszy Specjalista ds. Administracyjno-Kancelaryjnych w Oddziale Terenowym

Zadania: Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Oddziału Terenowego, współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz jednostkami zewnętrznymi, w tym: przyjmowanie korespondencji wpływającej, ewidencjonowanie jej...

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-03-20

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Data dodania: 2023-02-26

Miejsce pracy: lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy