Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Specjalista
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 89782

Warunki pracy

 

  • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 

  • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 

  • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 

  • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 

  • Nietypowe godziny pracy

 

  • Zagrożenie korupcją

 

  • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 

Zakres zadań

 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań kontrolnych i pokontrolnych z zakresu telekomunikacji i poczty
 • Bierze udział w prowadzeniu kontroli w sprawach dotyczących zakłóceń w odbiorze radiowym i telewizyjnym oraz zakłóceń pracy urządzeń i sieci telekomunikacyjnych
 • Bierze udział w prowadzeniu kontroli operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej oraz monitoring widma radiowego i zajętości pasm radiowych
 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań kontrolnych i pokontrolnych w zakresie kontroli wyrobów wykorzystujących energię, w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów
 • Bierze udział we współpracy z delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz urzędami celnymi
 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w zakresie właściwości Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów ustawy: Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe, o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz aktów wykonawczych do tych ustaw
 • Znajomość przepisów ustaw: o kompatybilności elektromagencztynej oraz Kodeks postępowaia administracyjnego
 • Wiedza z zakresu radiokomunikacji, miernictwa i kompatybilności elektromagnetycznej oraz praktyczna umiejętność stosowania optymalnych metod i przyrządów pomiarowych
 • Znajomość zasad używania urządzeń radiowych nadawczo-odbiorczych
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych, - praca w pozycji siedzącej, wymuszonej, - kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym....

Firma: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych. Czynności fizyczne: 1. rozmowy telefoniczne zewnętrzne i...

Firma: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Data dodania: 2022-01-02

Miejsce pracy: lubuskie / Zielona Góra