Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 89712

Warunki pracy

- praca biurowa,


- praca na terenie podległych jednostek w zakresie nadzoru nad procesami inwestycyjnymi oraz remontowymi istniejących obiektów,


- praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na czwartym piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym,


- konieczność przemieszczania się po obiekcie,


- obiekt wyposażony w podjazd dla osób z niepełnosprawnością oraz windę,


- oświetlenie naturalne i sztuczne,


- stanowiska pracy wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon itp.

Zakres zadań

 • planuje (powyżej 1 roku) i prowadzi nadzór nad prawidłowym realizowaniem procesów inwestycji prowadzonych przez Komendę Wojewódzką Policji,
 • przeprowadza przeglądy roczne i pięcioletnie obiektów należących do Komendy Wojewódzkiej Policji wymagane przez Prawo Budowlane i Nadzór Budowlany,
 • prowadzi nadzór nad wykonywanymi remontami istniejących obiektów,
 • wydaje opinie o budynkach i innych obiektach,
 • inicjalizuje procedury przetargowe na prace budowlane oraz wykonanie inwestycji,
 • bierze udział w pracach komisji przetargowej na prace budowlane oraz wykonanie inwestycji,
 • sporządza kosztorysy budowlane oraz sprawdza prawidłowości kosztorysów budowlanych przedstawionych przez wykonawców robót,
 • dokonuje przeglądy obiektów i urządzeń znajdujących się w okresie gwarancji powykonawczej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe - budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w budownictwie oraz w inwestycjach
 • znajomość procesu inwestycyjnego,
 • znajomość Prawa Budowlanego,
 • znajomość zasad sztuki budowlanej
 • umiejętności kosztorysowania,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność negocjowania i rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”- w przypadku braku – zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia do projektowania w budownictwie w zakresie konstrukcji lub architektury
 • wiedza z zakresu oceny projektów inwestycyjnych, weryfikacja dokumentacji projektowej
 • umiejętność obsługi programu do projektowania Auto-CAD

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Data dodania: 2021-12-19

Miejsce pracy: lubuskie / Gorzów Wielkopolski