Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 87255

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa jednozmianowa wg harmonogramu w zakresie godz. 7.30 – 15.30,

 • czas pracy – zgodnie z przepisami o służbie cywilnej,

 • praca przy monitorze ekranowym,


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:  • oświetlenie naturalne i sztuczne,

 • praca w pomieszczeniu biurowym na trzecim piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym,

 • obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,

 • stanowiska pracy wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon, niszczarka do dokumentów itp.

Zakres zadań

 • przygotowuje i opracowuje założenia i tworzy dokumenty w zakresie eksploatacji, modernizacji i rozwoju systemów radiokomunikacyjnych,
 • przygotowuje i opracowuje SOPZ dla planowanych projektów budowy, rozbudowy i modernizacji systemów radiokomunikacyjnych woj. lubuskiego oraz uczestniczy w związanych z nimi komisjach przetargowych,
 • monitoruje rynek technologii i sprzętu radiokomunikacyjnego oraz uczestniczy w ocenie ich przydatności w łączności policyjnej,
 • bierze udział w opracowywaniu dokumentów określających zasady instalacji i użytkowania sprzętu radiokomunikacyjnego,
 • współpracuje z Biurem Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, Komendami Wojewódzkimi Policji w kraju, wydziałami Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., jednostkami organizacyjnymi Policji woj. lubuskiego, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi państwowymi służbami bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w zakresie utrzymania, budowy i rozwoju systemów radiokomunikacyjnych,
 • na bieżąco współpracuje ze służbami Biura Łączności i Informatyki KGP oraz podmiotami poza policyjnymi w zakresie utrzymania i rozwoju systemów łączności radiowej Policji,
 • na bieżąco współpracuje ze służbami technicznymi jednostek szczebla KMP i KPP garnizonu lubuskiego w zakresie utrzymania i rozwoju systemów łączności radiowej Policji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o tytule magistra o profilu radiokomunikacyjnym lub teleinformatycznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w technicznej obsłudze urządzeń radiokomunikacyjnych
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu systemów radiokomunikacyjnych (infrastruktura, dokumentacja techniczna) użytkowanych w Policji,
 • obsługa specjalistycznych narzędzi i programów komputerowych stosowanych w radiokomunikacji potwierdzona szkoleniami, certyfikatami,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne" - w przypadku braku - zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego: angielski na poziomie dokumentacji technicznej,
 • uprawnienia budowlane w telekomunikacji,
 • przeszkolenie: doświadczenie w obszarze systemów radiokomunikacyjnych.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki pracy: - praca biurowa w siedzibie urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się...

Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych...

Firma: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Data dodania: 2021-11-09

Miejsce pracy: lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy