Komenda Powiatowa Policji w Żarach
Komendant Powiatowy poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Żary
Ogłoszenie o naborze Nr 84674

Warunki pracy

Praca biurowa wewnątrz budynku. Budynek dwupiętrowy bez windy i podjazdów. Oświetlenie sztuczne i naturalne. Praca w wymuszonej pozycji ciała, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Stanowisko wyposażone w komputer, telefon, drukarkę.

Zakres zadań

 • 1.Przygotowuje dokumentację niezbędną do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy tj. sporządza właściwe umowy, wydaje komunikaty, świadectwa pracy, druki ZUS.
 • 2.Ustala i oblicza wysługę lat pracowników cywilnych, określa wysokość dodatku stażowego oraz ustala uprawnienia do nagród jubileuszowych.
 • 3.Nadzoruje sporządzanie planu urlopów i prowadzi ewidencję urlopów.
 • 4.Sporządza listy obecności, zakłada i prowadzi teczki akt osobowych pracowników.
 • 5.Wystawia skierowania na badania wstępne, okresowe, profilaktyczne, kontrolne i komisyjne funkcjonariuszy i pracowników Policji.
 • 6. Opracowuje wnioski dotyczące uwzględniania rozwiązań techniczno – organizacyjnych w celu poprawy stanu ochrony p.poż. Opracowuje wewnętrzne przepisy, regulaminy oraz informacje o stanie ochrony p.poż.
 • 7.Sporządza sprawozdania dotyczące absencji chorobowej.
 • 8.Przyjmuje dokumenty od kandydatów do służby w Policji oraz udziela informacji na temat postępowania kwalifikacyjnego.
 • 9.Prowadzi zbiór biblioteczny KPP w Żarach.
 • 10.Archiwizuje dokumenty wytworzone w Zespole Kadr i Szkolenia.
 • 11.Kieruje wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zawarcia umów o odbycie stażu zawodowego.
 • 12.Prowadzi ewidencję nadgodzin pracowników Policji.
 • 13.Obsługuje systemy informatyczne SWOP i SESPOL.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • szkolenie inspektorów ochrony bezpieczeństwa pożarowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Powiatowa Policji w Żarach

  Data dodania: 2021-09-21

  Miejsce pracy: lubuskie / Żary

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy