Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 81091

Warunki pracy

- praca biurowa,


- praca na terenie podległych jednostek w zakresie nadzoru nad procesami inwestycyjnymi oraz remontowymi istniejących obiektów w branży sanitarnej,


- praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na czwartym piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym,


- konieczność przemieszczania się po obiekcie,


- obiekt wyposażony w podjazd dla osób z niepełnosprawnością oraz windę,


- oświetlenie naturalne i sztuczne,


- stanowiska pracy wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon itp.

Zakres zadań

 • nadzór nad prawidłowym realizowaniem procesu inwestycji prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w zakresie sanitarnym,
 • przeglądy roczne i pięcioletnie obiektów należących do Komendy Wojewódzkiej Policji wymagane przez Prawo Budowlane i Nadzór Budowlany,
 • prowadzenie nadzoru nad wykonywanymi remontami istniejących obiektów w zakresie sanitarnym,
 • wydawanie opinii o budynkach i innych obiektach,
 • inicjalizacja procedur przetargowych na prace budowlane oraz realizacja inwestycji z zakresu sanitarnego,
 • udział w pracach komisji na prace budowlane oraz wykonanie inwestycji z zakresu sanitarnego,
 • sporządzanie kosztorysów budowlanych oraz sprawdzanie prawidłowości kosztorysów budowlanych przedstawionych przez wykonawców robót oraz udział w sporządzaniu programów funkcjonalno - użytkowych w zakresie sanitarnym,
 • współpraca z jednostkami projektowymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie profilowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w budownictwie w branży sanitarnej
 • znajomość procesu inwestycyjnego,
 • znajomość Prawa Budowlanego,
 • znajomość zasad sztuki budowlanej
 • umiejętności kosztorysowania,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność negocjowania i rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”- w przypadku braku – zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej w ograniczonym zakresie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B

Podobne oferty pracy

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: małopolskie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: świętokrzyskie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: łódzkie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Data dodania: 2021-07-11

Miejsce pracy: lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy