Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 78954

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca biurowa, jednozmianowa (wg harmonogramu w zakresie godzin 7.30 -15.30),


- większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,


- przemieszczanie sie wewnątrz budynku,


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na drugim piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym,


- obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,


- stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów, telefon.

Zakres zadań

 • zapewnia właściwy poziom ochrony informacji niejawnych oraz fizycznej ochrony obiektów KWP w Gorzowie Wlkp. poprzez nadzór i koordynację przedsięwzięć organizacyjno-techniczych i realizacji zadań pracowników ochrony/dozorców,
 • opracowuje i bieżąco aktualizuje plany ochrony informacji niejawnych oraz obiektów KWP w Gorzowie Wlkp.,
 • obsługuje systemy kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego oraz systemu automatycznej identyfikacji kluczy,
 • opracowuje i aktualizuje plany alarmowania wydziału,
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi KWP w zakresie stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych,
 • koordynuje przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia i doskonalenia ochrony fizycznej informacji niejawnych przetwarzanych w jednostkach Policji woj. lubuskiego,
 • zastępuje inspektora ochrony danych w czasie jego nieobecności,
 • archiwizuje dokumentację wytworzoną w ramach wykonywanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z ochroną obiektów lub służba w formacjach podległych MSWiA/MON
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” – w przypadku braku – zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa;
 • znajomość przepisów prawa niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku,
 • umiejętność tworzenia i analizowania dokumentacji urzędowej,
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • terminowość,
 • komunikatywność,
 • wiedza i umiejętności na temat prawa i praktyki w dziedzinie ochrony danych osobowych,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • samodzielność w zakresie opracowywania analiz, opinii i wniosków,
 • umiejętność pracy w zespole.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Data dodania: 2021-05-28

Miejsce pracy: lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy