Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 76341

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca biurowa, jednozmianowa, 8-godzinna (7:30-15:30),


- większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na drugim piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym,


- obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,


- przemieszczania się wewnątrz budynku,


- stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów, telefon.

Zakres zadań

 • zapewnienie właściwego poziomu ochrony informacji niejawnych oraz fizycznej ochrony obiektów KWP w Gorzowie Wlkp. poprzez nadzór i koordynację przedsięwzięć organizacyjno-techniczych i realizacji zadań pracowników ochrony/dozorców,
 • opracowanie i bieżąca aktualizacja planów ochrony informacji niejawnych oraz obiektów KWP w Gorzowie Wlkp.,
 • obsługa systemów kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego oraz systemu automatycznej identyfikacji kluczy,
 • opracowanie i aktualizacja planów alarmowania wydziału,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi KWP w zakresie stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych,
 • koordynowanie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia i doskonalenia ochrony fizycznej informacji niejawnych przetwarzanych w jednostkach Policji woj. lubuskiego,
 • archiwizowanie dokumentacji wytworzonej w ramach wykonywanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z ochroną obiektów
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” – w przypadku braku – zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa;
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie klasyfikowania informacji oraz funkcjonowania kancelarii tajnej oraz wydanych na podstawie ustawy, rozporządzeń, dotyczących m. in. ochrony fizycznej informacji niejawnych;;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

  Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

  Firma: Krajowa Informacja Skarbowa

  Lokalizacja: wielkopolskie / Leszno

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach...

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

  Lokalizacja: lubelskie / Lublin

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

  Data dodania: 2021-03-26

  Miejsce pracy: lubuskie / Gorzów Wielkopolski

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy