Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Świebodzin
Ogłoszenie o naborze Nr 75529

Warunki pracy

  • praca przeciętnie 4 godziny na dobę

 • praca biurowa przy komputerze poniżej 4 godzin na dobę

 • praca w budynku Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie przy ul. Zielonej 2 w Świebodzinie, w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na pierwszym piętrze w budynku trzykondygnacyjnym z oświetleniem naturalnym i sztucznym,

 • obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,

 • stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań, tj. komputer, drukarka, telefon, niszczarka do dokumentów.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników korpusu służby cywilnej oraz pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, związanych z nawiązaniem ( w tym przeprowadzanie naborów do służby cywilnej oraz do pracy na stanowiskach cywilnych), trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;
 • realizowanie i nadzorowanie przebiegu: opisu stanowisk pracy i wartościowania oraz służby przygotowawczej członków korpusu służby cywilnej),
 • prowadzenie ewidencji urlopów i absencji funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie;
 • koordynowanie problematyki medycyny pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Świebodzinie;
 • wprowadzanie i bieżące aktualizowanie danych osobowych oraz danych wynikających ze stosunku pracy do kadrowych informatycznych baz danych,
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Świebodzinie celem pozyskiwania stażystów oraz sprawowanie opieki nad przebiegiem stażu;
 • przygotowywanie i kompletowanie akt spraw ostatecznie zakończonych oraz sporządzanie spisów dokumentacji archiwalnej zespołu, w tym akt osobowych pracowników zwolnionych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, ustawy o policji, kodeksu pracy, kodeksu postępowań administracyjnych;
 • umiejętność korzystania z pakietu biurowego Microsoft Office oraz urządzeń biurowych;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność stosowania obowiązującego prawa w praktyce;
 • terminowość, dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • komunikatywność, samodzielność dyspozycyjność oraz odpowiedzialność;
 • wysoka kultura osobista,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r., o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • chęć doskonalenia posiadanych umiejętności,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie

Data dodania: 2021-03-09

Miejsce pracy: lubuskie / Świebodzin

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy