Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie
Ogłoszenie o naborze Nr 72720

Warunki pracy

1. Narzędzia pracy - komputer, telefon, drukarka, fax 2. Budynek nie przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • opracowywanie projektów planów wydatków i dochodów finansowych Oddziału w horyzoncie czasowym przekraczającym 1 rok w układzie paragrafowym oraz w układzie budżetu zadaniowego w celu zapewnienia środków finansowych niezbędnych do bieżącej działalności Oddziału;
 • na bieżąco dokonywanie analizy wydatków budżetowych, wskazywanie komórkom współpracującym zagrożenia wykonywania budżetu oraz możliwości zrealizowania dodatkowych zadań w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu oraz przygotowywanie kwartalne analizy z zakresu wykonania wydatków i dochodów Oddziału w celu przedłożenia informacji jednostce nadrzędnej;
 • - przygotowywanie wniosków do nadrzędnej jednostki organizacyjnej o korekty planu finansowego oraz planu finansowego w układzie zadaniowym w celu dostosowania wysokości limitów w poszczególnych paragrafach i działaniach do rzeczywistych potrzeb Oddziału;
 • sporządzanie planów i korekt planów dochodów i wydatków finansowych Oddziału w układzie paragrafowym i w układzie budżetu zadaniowego w celu dostosowania planów do bieżącej działalności Oddziału. - opracowywanie projektu, planu oraz korekty planu rzeczowo-finansowego w celu dostosowania wydatków rzeczowych do bieżącej działalności Oddziału;
 • opracowywanie sprawozdawczości na potrzeby Departamentu Finansów MSW w celu przedstawienia informacji o realizacji budżetu Oddziału;
 • opracowywanie informacji w zakresie realizacji budżetu na żądanie KGSG w celu przedłożenia danych nadrzędnej jednostce organizacyjnej;
 • prowadzenie windykacji należności budżetowych Skarbu Państwa w zakresie spraw dotyczących: nieuregulowanych czynszów, zwrotu świadczeń, wynagrodzeń/uposażeń oraz regresu jednorazowych odszkodowań. Monitorowanie windykacji oraz prowadzenie wszystkich czynności w zakresie windykacji należności w celu wyegzekwowania należności powstałych w Oddziale.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w finansach
 • umiejętność obsługi komputera;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość ustawy o rachunkowości.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa systemu TREZOR w zakresie windykacji należności;
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • znajomość przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej.

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Data dodania: 2020-12-30

Miejsce pracy: lubuskie / Krosno Odrzańskie

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy