Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Opole Lubelskie
Ogłoszenie o naborze Nr 101019

Warunki pracy

Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym związanym z poruszaniem się po terenie budynku i wyjazdami służbowymi. Czynności realizowane na stanowisku wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługą urządzeń biurowych (telefon, faks, drukarka, niszczarka, kserokopiarka), prowadzeniem rozmów telefonicznych wewnętrznych i zewnętrznych i wyjazdami służbowymi. Praca w oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Na stanowisku specjalisty zadania realizowane są samodzielnie, często pod presją czasu, występują kontakty z interesantami wewnętrznymi urzędu i zewnętrznymi: ZUS, US, firmy ubezpieczeniowe.


Budynek Komendy trzykondygnacyjny, brak windy. Podjazd dla osób niepełnosprawnych tylko na zewnątrz budynku. Praca w większości jest wykonywana w budynku KPP w Opolu Lubelskim przy ul. Morwowej 4, w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na I piętrze budynku, wyposażonym w sprzęt komputerowy, meble biurowe i inne urządzenia biurowe. Klatka schodowa, korytarz, drzwi wejściowe, pomieszczenia biurowe i sanitariaty nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania szkodowe zaistniałe w mieniu Skarbu Państwa i Komendy.
 • Prowadzi gospodarkę zaopatrzeniową, inwestycyjno – remontową Komendy.
 • Zleca naprawy, przeglądy serwisowe, konserwację sprzętu techniki policyjnej i biurowej w ramach zawartych umów.
 • Prowadzi gospodarkę mieszkaniową oraz ewidencję dokumentacji mieszkaniowej policjantów, prowadzi postępowania administracyjne w sprawach mieszkaniowych pierwszej instancji, przygotowuje projekty decyzji i umów najmu lokalu mieszkalnego w zakresie prowadzonej gospodarki mieszkaniowej.
 • Prowadzi obsługę materiałową, techniczną, administracyjną i socjalną policjantów i pracowników cywilnych Komendy oraz prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania.
 • Prowadzi ewidencję pozabilansowa będących w użytkowaniu Komendy środków trwałych i pozostałych środków trwałych w ujęciu ilościowym w księgach inwentarzowych oraz okresowo uzgadnia ewidencję ze stanami w ewidencji głównej prowadzonej przez wydziały zaopatrujące KWP w Lublinie.
 • Planuje i składa do wydziałów zaopatrujących KWP w Lublinie zapotrzebowania roczne, kwartalne i doraźne na materiały i sprzęt oraz ich odbiór i dystrybucję na komórki organizacyjne i podległe jednostki.
 • Wykonuje zadania z zakresu egzekwowania należności z tytułu zasądzonych nawiązek na rzecz KPP w Opolu Lubelskim w zakresie określonym w „Procedurze windykacji należności w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 5 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub do roku na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • deklaracja zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych
 • znajomość obowiązujących przepisów podatkowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o Policji, ustawy o służbie cywilnej, kodeks pracy, znajomość Kodeksu Postępowań Administracyjnych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań, łatwość komunikowania się, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych, umiejętność stosowania prawa w praktyce, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. "B"

Podobne oferty pracy

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rynków Rolnych

Stanowisko pracy ds. wsparcia i uznawania grup i organizacji producentów Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę Oferujemy: przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,...

Firma: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rynków Rolnych

Stanowisko pracy ds. odwołań Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę Oferujemy: przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, pracę w największej agencji płatniczej w...

Firma: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rynków Rolnych

Stanowisko pracy ds. obsługi mechanizmów na rynkach zwierzęcych i interwencyjnych Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę Oferujemy: przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia...

Firma: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim

Data dodania: 2022-06-19

Miejsce pracy: lubelskie / Opole Lubelskie

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy