Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie
Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Chełm
Ogłoszenie o naborze Nr 85278

Warunki pracy

Praca samodzielna, przy monitorze komputerowym pow. 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe do placówek oddziału w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych i audytowych. Narzędzia pracy: komputer, drukarka, faks. Pomieszczenia biurowe sekcji znajdują się na I piętrze, dostęp przez klatkę schodową lub windę, budynek jest  przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Organizuje kontrolę i kontroluje zgodność funkcjonowania akredytowanych systemów i sieci teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzeganie procedur bezpiecznej eksploatacji.
 • Koordynuje wdrażanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego w stosunku do nowych systemów teleinformatycznych lub stanowisk teleinformatycznych przez lokalnych administratorów systemów i sieci teleinformatycznych (np. poprzez szkolenia, instruktaże, opracowywanie poleceń, instrukcji, sporządzanie planów działań, analizy i korekty dokumentacji).
 • Szacuje ryzyko dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w akredytowanych systemach teleinformatycznych.
 • Przeprowadza audyty akredytowanych stanowisk systemów i sieci teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych.
 • Uzgadnia w trybie roboczym (kilka razy w miesiącu) z funkcjonariuszami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo teleinformatyczne Delegatury ABW w Lublinie (jednostką akredytującą dla NOSG) sprawy bieżące, związane z bezpieczeństwem akredytowanych systemów teleinformatycznych.
 • Ustala na bieżąco potrzeby i wymagania bezpieczeństwa przetwarzania informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych.
 • Opracowuje projekty aktów normatywnych dot. bezpieczeństwa teleinformatycznego (np. decyzje, wytyczne Komendanta NOSG) oraz dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego (m.in. Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa, Procedur Bezpiecznej Eksploatacji).
 • Organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji jawnych oraz niejawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego związanym z informatyką.
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.2019.742 j.t.)
 • Znajomość przepisów rozporządzenia Prezesa RM z dnia 20.07.2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U.2011.159.948).
 • Znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows.
 • Znajomość funkcjonowania sieci komputerowych LAN, WAN.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie specjalistycznego przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego organizowanego przez ABW.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE lub pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie słownictwa technicznego z zakresu informatyki.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Integracji i Automatyzacji Procesu Celnego

W DB Schenker staniesz się częścią wielkiej, logistycznej sieci, która łączy globalne rynki. Wpraw w ruch swoją karierę i odkryj nieskończone możliwości kształtując przyszłość już dziś. Razem z ponad 76 000 pracownikami na całym świecie, cenimy...

Firma: Schenker Sp. z o.o.

Lokalizacja: śląskie / Pyskowice

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista ds. Integracji i Automatyzacji Procesu Celnego

W DB Schenker staniesz się częścią wielkiej, logistycznej sieci, która łączy globalne rynki. Wpraw w ruch swoją karierę i odkryj nieskończone możliwości kształtując przyszłość już dziś. Razem z ponad 76 000 pracownikami na całym świecie, cenimy...

Firma: Schenker Sp. z o.o.

Lokalizacja: lubuskie / Zielona Góra

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista ds. Integracji i Automatyzacji Procesu Celnego

W DB Schenker staniesz się częścią wielkiej, logistycznej sieci, która łączy globalne rynki. Wpraw w ruch swoją karierę i odkryj nieskończone możliwości kształtując przyszłość już dziś. Razem z ponad 76 000 pracownikami na całym świecie, cenimy...

Firma: Schenker Sp. z o.o.

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

Data dodania: 2021-10-01

Miejsce pracy: lubelskie / Chełm

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy