Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 80170

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin. Praca wiąże się z obsługą klientów Praca na wysokości powyżej 3 m. (podczas wykonywania czynności kontrolnych). Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B.     
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie mieści się na szóstym piętrze budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zlokalizowanym przy ul. Lubomelskiej 1-3 w Lublinie. Budynek jest wyposażony w pochylnię dla wózków inwalidzkich (prowadzącą do głównego wejścia) oraz trzy windy wewnątrz obiektu, w tym jedną dostosowaną do potrzeb osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Siedziba WINB w Lublinie nie jest wolna
od pionowych i poziomych barier architektonicznych w zakresie poruszania się
po niej przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością oraz ze szczególnymi potrzebami.


 

Zakres zadań

 • Przygotowywanie projektów pism, decyzji i innych dokumentów w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych
 • Przeprowadzanie w terenie kontroli planowych i doraźnych u sprzedawców, producentów i importerów wyrobów budowlanych, pobieranie próbek wyrobów budowlanych u sprzedawców, producntów i importerów wyrobów budowlanych oraz na terenie budowy
 • Sporządzanie przy użyciu specjalistycznego programu komputerowego SNRWB dokumentacji kontrolnej wraz z dokumentacją techniczną wyrobów budowlanych
 • Opracowywanie wystąpień pokontrolnych
 • Gromadzenie materiałów niezbędnych do sporządzenia protokołu kontroli
 • Prowadzenie baz danych dotyczących wyrobów budowlanych oraz producentów, importerów i dystrybutorów tych wyrobów
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wyrobami budowlanymi i rynkiem wyrobów w zakresie ustaw i rozporządzeń oraz bieżąca ich aktualizacja
 • Kontrolowanie wprowadzanych do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i użytkowania w budownictwie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w budownictwie
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów powiązanych z ustawą
 • Znajomość przepisów ustawy o wyrobach budowlanych oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • Umiejetność obsługi komputera, umiejetność edycji i redagowania pism
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Samodzielność i komunikatywność
 • Łatwość komunikacji
 • Odporność na stres
 • Odpowiedzialność, dokładność i systematyczność
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy z trudnym klientem

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Data dodania: 2021-06-24

Miejsce pracy: lubelskie / Lublin

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy