Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 77582

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Inspektoratu. Siedziba Inspektoratu znajduje się w budynku na II piętrze, w budynku znajduje się winda

 • Parking przy budynku Inspektoratu z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych

 • Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym z dostępem do światła dziennego

 • Praca siedząca przy komputerze w wymuszonej pozycji ciała powyżej 4 godzin dziennie

 • Wyjazdy służbowe

 • Obsługa urzadzeń biurowych (kserokopiarka, skaner, drukarka)

 • Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

 • Bariery architektoniczne: utrudnione poruszanie się po budynku (ciężkie drzwi otwierane przy pomocy czytnika kart, który umieszczony jest z boku na ścianie na wysokości ok. 1,5 m)

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z ewidencją i rozliczaniem druków ścisłego zarachowania.
 • Przygotowuje postępowania oraz realizuje sprawy związane z wydatkowaniem środków do kwoty 130 000 zł zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • Prowadzi ewidencję składników majątku Inspektoratu, w tym środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
 • Prowadzi sprawy związane z mieniem własnym jednostki i powierzonym, w tym dba o stan techniczny budynków, lokali i urządzeń, kompletność wyposażenia jednostki oraz organizuje jego naprawy i okresowe przeglądy.
 • Sporządza pisma oraz prowadzi korespondencję z właściwymi podmiotami celem realizacji zadań wydziału, w tym prowadzi sprawy związane z zaopatrzeniem pracowników jednostki w umundurowanie, stemple i pieczęcie oraz inne wynikające z osobnych przepisów oraz prowadzi ich ewidencję.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów dotyczących ewidencji środków trwałych
 • Znajomość przepisów regulujących gospodarkę mundurową Inspekcji Transportu Drogowego
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • Przeszkolenie z zakresu ewidencji środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie

Data dodania: 2021-04-30

Miejsce pracy: lubelskie / Lublin

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy