Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 77105

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, praca przy komputerze, prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B.

Zakres zadań

 • kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie wszelkich umów o pracę
 • sporządznie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników
 • ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej
 • rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonaniu pracy
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej, sporządzanie raportów dla pracowników
 • przygotowywanie listy płac pracowników z uwzględnieniem wszelkich dochodów i potrąceń
 • przygotowywanie dokumentacji i wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie lub umów o dzieło
 • przygotowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednich deklaracji podatkowych związanych z wypłatami na rzecz pracownika, zleceniobiorcy i świadczeniobiorcy
 • przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS dotyczących comiesięcznego rozliczania składek społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich pracownilków, zleceniobiorców oraz świadczeniobiorców
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami dla jednostek nadrzędnych i innych instytucji
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa do Urzędu Statystycznego, do KPRM
 • okresowa analiza funduszu płac
 • udział przy planowaniu budżetu jednostki w zakresie osobowego i bezosobowego funduszu płac
 • obsługa administracyjna i rozliczanie pracowniczych planów kapitałowych
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej
 • wykonywanie innych czynności oraz poleceń służbowych zleconych przez bezpośredniego przełożonego i kierownika jednostki
 • obsługa programu kadrowo - płacowego enova
 • obsługa systemu PŁATNIK oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS
 • obsługa platformy ePUAP i systemu ezd

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów Kodeksu Pracy
 • znajomość programu kadrowo-płacowego enova
 • znajomość systemu PŁATNIK oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • umiejętność obsługi platformy ePUAP
 • praktyczna znajomość zagadnień kadrowo - płacowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Data dodania: 2021-04-21

Miejsce pracy: lubelskie / Lublin

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy