Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Biała Podlaska
Ogłoszenie o naborze Nr 76828

Warunki pracy

praca biurowa w pomieszczeniu biurowym, naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, bariery architektoniczne - brak windy w budynku

Zakres zadań

 • wprowadzanie ewidencji czasu pracy policjantów Wydziału Ruchu Drogowego do elektronicznej bazy danych SESPol oraz innych baz policyjnych;
 • opracowywanie i udzielanie odpowiedzi ubezpieczycielom, uprawnionym instytucjom i interesantom o okolicznościach zaistniałych zdarzeń drogowych, opracowywanie i wydanie zaświadczenia o zaistniałych zdarzeniach drogowych
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z obrotem kartami MRD5/2 w celu zapewnienia prawidłowego obrotu kart rejestracyjnych pomiędzy Wydziałem a jednostkami zewnętrznymi takimi jak: komisariaty Policji, placówki Straży Granicznej
 • sporządzanie pism przewodnich oraz odpowiedzi do instytucji dot. spraw realizowanych w Wydziale
 • archiwizowanie spraw ostatecznie załatwionych wytworzonych podczas realizacji zadań na zajmowanym stanowisku
 • prowadzenie obsługi kancelaryjnej Wydziału zgodnie z zasadami, trybem i sposobem postępowania z dokumentami jawnymi wprowadzonymi instrukcją KWP w Lublinie oraz obsługa systemu SEOD

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność
 • skrupulatność
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniająca do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą " poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 742)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

  Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

  Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej

  Data dodania: 2021-04-12

  Miejsce pracy: lubelskie / Biała Podlaska

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy