Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 74072

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-         praca techniczno-administracyjno z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,


-         praca w siedzibie urzędu / możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,


-         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,


-         brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz niesłyszących.

Zakres zadań

 • instaluje i aktualizuje oprogramowanie systemowe, użytkowe oraz specjalistyczne na stacjach roboczych,
 • konfiguruje urządzenia pracujące w lokalnej sieci komputerowej (stacje robocze, drukarki, skanery, drukarki kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych itp.),
 • zapewnia pomoc pracownikom Urzędu w rozwiązywaniu problemów z codzienną obsługą sprzętu teleinformatycznego oraz pomoc w eksploatacji oprogramowania zainstalowanego na stacjach roboczych,
 • konserwuje i naprawia sprzęt komputerowy,
 • wspomaga prowadzenie szkoleń informatycznych przez osoby zajmujące specjalistyczne stanowiska informatyczne,
 • realizuje politykę bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w obszarze IT – praca na stanowisku serwisanta sprzętu komputerowego oraz przy wsparciu użytkownika końcowego,
 • znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • biegła znajomość pakietów biurowych MS Office, OpenOffice, LibreOffice,
 • biegła znajomość konfiguracji i obsługi systemów operacyjnych MS Windows 7,8.1, 10,
 • znajomość budowy strukturalnych sieci komputerowych (okablowanie, elementy aktywne),
 • znajomość budowy komputerów typu PC, drukarek, skanerów i innych komputerowych urządzeń peryferyjnych,
 • znajomość języka angielskiego – czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe informatyczne,
 • ukończone kursy z obszaru IT potwierdzone certyfikatem,
 • umiejętność obsługi systemów elektronicznego obiegu informacji,
 • umiejętność posługiwania się ePUAP, podpisem elektronicznym, profilem zaufanym.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Data dodania: 2021-02-04

Miejsce pracy: lubelskie / Lublin

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy