Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 73876

Warunki pracy

Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym związanych z poruszaniem się po terenie budynku. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, przy monitorze ekranowym powyżej połowy wymiaru czasu pracy, obsługą urządzeń biurowych, prowadzeniem rozmów telefonicznych wewnętrznych i zewnętrznych. Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym. Na stanowisku specjalisty zadania realizowane są samodzielnie często pod presją czasu. Występują kontakty z interesantami wewnętrznymi urzędu i zewnętrznymi – ZUS, US, komornicy.


Lokalizacja stanowiska pracy – budynek KWP w Lublinie przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Finansów KWP w Lublinie na I piętrze. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów) oraz nie jest dostosowany dla osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Rejestruje wezwania do zapłaty za pobyt do wytrzeźwienia przesyłanych przez podległe jednostki powiatowe Policji woj. lubelskiego
 • Windykuje należności dochodów budżetowych z tytułu opłat za pobyt osób zatrzymanych do wytrzeźwienia poprzez sporządzanie i przekazywanie urzędom skarbowym tytułów wykonawczych
 • Prowadzi ewidencję pomocniczą dotyczącą należności dochodów budżetowych z tytułu opłat za pobyt osób zatrzymanych do wytrzeźwienia
 • Weryfikuje wnioski dłużników występujących o udzielenie ulgi w spłacie należności oraz przeprowadza postępowania administracyjne i wydaje decyzje administracyjne
 • Prowadzi uzgodnienia prowadzonej ewidencji analitycznej przedmiotowych należności
 • Prowadzi bieżącą analizę stanu zaległości dotyczących przedmiotowych należności w celu niedopuszczenia do przedawnienia
 • Dokonuje opisu wpłat przedmiotowych należności w celu prawidłowego zakwalifikowania dochodów budżetowych oraz bieżącym informowaniu organów egzekucyjnych o zmianie zadłużenia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w komórkach windykacyjnych
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, postępowania egzekucyjnego w admnistracji, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Obsługa komputera, znajomość programów biurowych (MS Office)
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

  Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

  Data dodania: 2021-02-02

  Miejsce pracy: lubelskie / Lublin

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy