Wojskowa Komenda Uzupełnień w Puławach
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Puławy
Ogłoszenie o naborze Nr 73563

Warunki pracy


 • Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym - praca przy biurku i komputerze oraz dynamicznym - poruszanie się po terenie urzędu i poza nim.

 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami, w tym przed monitorem ekaranowym powyżej 4 godz.

 • Permanentna obsługa klientów urzędu (kontakty bezpośrednie, telefoniczne oraz mailowe).

 • Wyjazdy służbowe związane z promocją ochotniczych form czynnej służby wojskowej, w tym w dni wolne od pracy, niedziele oraz na potrzeby prowadzonej kwalifikacji wojskowej.

 • Pomieszczenie zlokalizowane jest na parterze.

 • Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

 • Trzykondygnacyjny budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo: wydzielone miejsce na parkingu, zewnętrzny podjazd z poziomu parkingu, pomieszczenie higieniczno-sanitarne na parterze dostosowane dla osó niepełnosprawnych, piętra niedostępne z uwagi na brak windy.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej
 • gromadzi i przetwarza dane osobowe objęte ewidencję wojskową w resortowych systemach teleinformatycznych
 • sporządza meldunki, sprawozdania i analizy z rekrutacji i naboru to terytorialnej służby wojskowej
 • bierze udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej
 • uczestniczy w kwalifikacji wojskowej jako przedstawiciel wojskowego komendanta uzupełnień

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze administracyjno-biurowym
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi SI Spirala-Zint, SEW on-line

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Puławach

Data dodania: 2021-01-26

Miejsce pracy: lubelskie / Puławy

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy