Komenda Miejska Policji w Zamościu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Zamość
Ogłoszenie o naborze Nr 73475

Warunki pracy • Praca w systemie ośmiogodzinnym
 • Praca w pomieszczeniach Komendy i wyjazdy służbowe do jednostek podległych
 • Naturalne i sztuczne oświetlenie
 • Urządzenia techniczne
 • Budynek posiada podjazd, windę oraz toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnychZakres zadań

 • prowadzi nadzór nad działaniem urządzeń pracujących w resortowych sieciach teletransmisyjnych
 • wykonuje czynności administracyjne w zakresie nadzoru nad pracą urządzeń tworzących system komutacyjny poprzez programowanie, konfigurację i archiwizację danych central telefonicznych
 • wykonuje prace przy obsłudze urządzeń systemów teleinformatycznych
 • wykonuje prace konserwacyjne i przeglądy okresowe urządzeń łączności przewodowej i telefaksowej oraz systemów zasilania
 • wykonuje prace instalacyjno - przełączeniowe w sieci telefonicznej i strukturalnej
 • instaluje urządzenia abonenckie oraz konfiguruje ich parametry
 • administruje i sprawuje nadzór nad systemem zabezpieczeń pomieszczeń chronionych dla systemów teleinformatycznych
 • tworzy i aktualizuje dokumentację techniczną i eksploatacyjną
 • prowadzi ewidencję sprzętu i użytkowników systemów łączności przewodowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą specjalistycznych programów komputerowych
 • Znajomość: techniki telekomunikacyjnej, urządzeń i sieci teletransmisyjnych
 • Świadectwo kwalifikacyjne „E” - uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku do 1 kV
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 • Rzetelność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego ze zrozumieniem instrukcji technicznych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie administracji systemami komutacyjnymi
 • Znajomość zasad pracy cyfrowych urządzeń systemów teletransmisyjnych oraz komutacyjnych i urządzeń abonenckich

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Miejska Policji w Zamościu

Data dodania: 2021-01-22

Miejsce pracy: lubelskie / Zamość

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy