Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 72658

Warunki pracy

Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie usytuowanym na parterze. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów). Czynności na stanowisku pracy wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera (powyżej 4 godzin na dobę) oraz innych urządzeń biurowych.

Zakres zadań

 • Rejestruje i aktualizuje dane kadrowo-osobowe policjantów w Podsystemie Kadra Systemu Wspomagania Obsługi Policji.
 • Sporządza zestawienia statystyczne dotyczące stanu etatowego, stanu zatrudnienia i wakatów w komórkach organizacyjnych KWP w Lublinie, OPP w Lublinie, SPAP w Lublinie i KPP/KMP woj. lubelskiego.
 • Realizuje wnioski o nadanie stopni policyjnych wpływające z komórek organizacyjnych KWP w Lublinie i jednostek podległych w celu weryfikacji danych wytypowanych policjantów woj. lubelskiego do mianowania na stopnie policyjne przez Komendanta Głównego Policji lub Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.
 • Administruje i aktualizuje kadrowe systemy informatyczne (SWLP) do spraw realizacji legitymacji służbowych policjantów woj. lubelskiego oraz wydaje legitymacje służbowe dla policjantów KWP w Lublinie, OPP w Lublinie i SPAP w Lublinie.
 • Weryfikuje i realizuje wnioski na odznaczenia państwowe i resortowe policjantów i pracowników cywilnych woj. lubelskiego.
 • Opiniuje wnioski oraz przygotowuje dokumenty dotyczące weryfikacji stopnia wojskowego funkcjonariuszy Policji, którzy pełnili służbę w Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego w celu mianowania na odpowiednie stopnie policyjne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej związanej z prowadzeniem ewidencji.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów regulujących sprawy: mianowania na stopnie policyjne, odznaczeń państwowych i resortowych, ustawy o Policji, ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych.
 • Umiejętność obsługi komputera (programów Lex, Word i Excel).
 • Analityczne myślenie, komunikatywność i życzliwy stosunek do klienta.
 • Umiejętność argumentowania.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu obsługi SWOP

Podobne oferty pracy

Staż urzędniczy

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi: protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych; rozpisywanie sesji; wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych; prowadzenie ewidencji spraw przy...

Firma: Sąd Okręgowy w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe...

Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Data dodania: 2020-12-29

Miejsce pracy: lubelskie / Lublin

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy