Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lubartów
Ogłoszenie o naborze Nr 69106

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno-biurowym, w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie jednozmianowym w godzinach: 7.30-15.30. Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanym głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym związanym z poruszaniem się po terenie budynku. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z: pracą z dokumentami, wprowadzaniem danych do systemów informatycznych, obsługą komputera co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, obsługą urządzeń biurowych min. takich jak: telefon, drukarka itp. oraz z prowadzeniem rozmów telefonicznych wewnętrznych oraz zewnętrznych. Na stanowisku specjalisty zadania realizowane są samodzielnie z przewagą wysiłku umysłowego. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Lokalizacja stanowiska pracy znajduje się na parterze budynku Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 57A, w pokoju biurowym jednoosobowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne oraz sztuczne. Budynek nie jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, ponieważ istnieje jedynie rampa podjazdowa do drzwi wejścia głównego ( drzwi wejściowe powyżej 90 cm ) i jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajdująca się w sąsiedztwie wejścia głównego do budynku. Pozostała część budynku posiada bariery architektoniczne takie jak: schody wewnętrzne na: parter i I piętro, brak windy, kondygnacja budynku, na której znajduje się stanowisko nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Budynek Komendy nie jest dostosowany dla osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie ewidencji i dokumentacji mieszkaniowej.
 • Opracowywanie projektów decyzji w zakresie gospodarki mieszkaniowej dotyczącej przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania: pomocy finanowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego przez policjantów, równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu gospodarki mieszkaniowej,
 • Sporządzanie list wypłat w sytemie informatycznym SWOP w zakresie: udzielonej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla policjantów, równoważnika za brak lokalu mieszkalnego, równoważnika za remont lokalu mieszkalnego.
 • Wprowadzanie dodatkowych należności do systemu informatycznego SWOP w zakresie: równoważnika za brak mieszkania, za remont mieszkania, pomocy finansowej na zakup / budowę lokalu mieszkalnego, sporządzanie list dodatkowych należności z w/w. tytułów, ich rozkluczowanie w ramach budżetu zadaniowego oraz sporządzanie elektronicznych plików przelewów tych list.
 • Prowadzenie ewidencji i dokumentacji w zakresie gospodarki drukami, formularzami służbowymi i sprzętem techniki biurowej, w tym zamawianie i dystrybuowanie.
 • Prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem we właściwym stanie technicznym sprzętu techniki biurowej, w tym zgłaszanie usług serwisowych, wywóz oraz przywóz sprzętu do warsztatu naprawczego.
 • Prowadzenie ewidencji materiałów i sprzętu w użytkowaniu w zakresie gospodarki mundurowej, w tym nadzór nad rozdzielnictwem środków higieny osobistej, sporządzanie wykazów policjantów i pracowników uprawnionych do naliczania ryczałtu pieniężnego za czyszczenie i naprawę wyposażenie, zaopatrzenie policjantów w akcesoria mundurowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów z zakresu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • Umiejętności: analitycznego myślenia, organizacji pracy własnej, współpracy w zespole.
 • Samodzielność, sumienność i komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej dopuszczającej do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE"
 • Obsługa komputerowych programów biurowych i systemów policyjnych
 • Znajomość ustaw i przepisów wykonawczych dot. Policji

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie

Data dodania: 2020-09-23

Miejsce pracy: lubelskie / Lubartów

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy