Komenda Powiatowa Policji w Puławach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Puławy
Ogłoszenie o naborze Nr 68095

Warunki pracy

Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy komputerze. Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami innych komórek organizacyjnych KPP w Puławach zajmujących się realizacją powiązanych zadań. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługą urządzeń biurowych (telefon, drukarka, niszczarka papierów), prowadzeniem rozmów telefonicznych z interesantami. Praca przy oświetleniu naturalnym oraz sztucznym. Na stanowisku specjalisty zadania realizowane są samodzielnie, często pod presją czasu. Występują częste kontakty z klientami wewnętrznymi.
Pomieszczenie biurowe usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku niedostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - bariery architektoniczne (schody, wąskie ciągi komunikacyjne, specjalistyczna łazienka tylko na parterze budynku, brak windy).

Zakres zadań

 • 1. Nadzorowanie, przyjmowanie i ewidencjonowanie darowizn rzeczowych i finansowych na rzecz Komendy celem poprawnego prowadzenia przedmiotowej dokumentacji oraz sporządzania sprawozdań.
 • 2. Sporządzanie list należności dla funkcjonariuszy za posiłki regeneracyjne, ryczałty pieniężne za wyżywienie psów służbowych wypłacanych przewodnikom oraz wykazów pracowników i funkcjonariuszy uprawnionych do otrzymania ryczałtu pieniężnego za czyszczenie i naprawę wyposażenia - celem prawidłowej realizacji obowiązujących przepisów.
 • 3. Prowadzenie gospodarki mieszkaniowej w celu przyznania lub odmowy przyznania funkcjonariuszom równoważników za brak mieszkania.
 • 4. Sprawdzanie i opisywanie pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym dokumentów zewnętrznych, rachunków i faktur od dostawców i kontrahentów stanowiących podstawę realizacji wydatków objętych limitem finansowym z zakresu inwestycji i remontów, celem przesyłania ich do właściwych wydziałów KWP Lublin.
 • 5. Prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem właściwego stanu technicznego obiektów użytkowanych przez Komendę, ustalanie potrzeb remontowych i konserwacyjnych obiektów na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz współdziałanie w tym zakresie z Wydziałem Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie celem zapewnienia prawidłowego stanu obiektów Komendy Powiatowej Policji w Puławach.
 • 6. Prowadzenie ewidencji pozabilansowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych, majątku obrotowego KPP Puławy oraz okresowe uzgadnianie stanów tych środków ze stanami figurującymi w ewidencji głównej prowadzonej przez wydziały zaopatrujące KWP, celem określenia rzeczywistych potrzeb zakupów sprzętu i materiałów dla tut. KPP.
 • 7. Prowadzenie ewidencji sprzętu techniki policyjnej przyjętego do serwisu oraz wysyłanie tego sprzętu do firm zewnętrznych celem wzorcowania, legalizacji lub naprawy.
 • 8. Zlecanie usunięcia awarii w przypadku awarii sieci, instalacji, urządzeń, sprzętu, itp. zgodnie z procedurą ustawy o zamówieniach publicznych celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Samodzielność
 • Systematyczność
 • Sumienność
 • Bezstronność
 • Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole i argumentowania
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz syntezy informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury oznaczonych klauzulą "POUFNE"
 • Obsługa komputerowych programów biurowych i systemów policyjnych
 • Obsługa Internetu
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomość ustaw i przepisów wykonawczych dot. Policji

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Puławach

Data dodania: 2020-09-03

Miejsce pracy: lubelskie / Puławy

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy