Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 80859

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych oraz z wykonywaniem zadań w zazwyczaj znacznych ograniczeniach czasowych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty planów rzeczowo-finansowych wieloletnich i rocznych dla inwestycji będących na etapie prac przygotowawczych, zadań inwestycyjnych
 • prowadzi monitoring i sprawozdawczość w zakresie finansowania i realizacji zadań, analizuje realizację przedsięwzięć w stosunku do planu rzeczowo - finansowego, koordynuje wykorzystanie środków z planu przez właściwe komórki organizacyjne
 • przygotowuje i aktualizuje dokumenty niezbędne w procesie planowania wymaganych stosownymi przepisami oraz wytycznymi Centrali GDDKiA (m.in. programy inwestycyjne, karty projektów) przy współpracy z właściwymi komórkami merytorycznymi oraz weryfikuje rozliczenia zadań inwestycyjnych, przygotowanych przez merytoryczne komórki organizacyjne,
 • współpracuje z Centralą w ramach ustalania źródeł finansowania planu rzeczowo - finansowego. Sporządza i aktualizuje prognozy wydatkowania środków z KFD
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi biorącymi udział w procesie przygotowania oraz realizacji inwestycji,
 • opracowuje i pozyskuje materiały do wniosków o zapewnienie finansowania dla zadań przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz opracowuje materiały do wniosków/umów o dofinansowanie zadań ze środków UE

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze planów rocznych i wieloletnich,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel oraz Word,
 • posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość podstawowych zagadnień technicznych oraz prawnych aspektów dotyczących procesów przygotowania i realizacji m.in. inwestycji drogowych,
 • znajomość przepisów i wytycznych w zakresie projektów finansowanych
 • znajomość analizy finansowej i ekonomicznej projektów,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy prawa zamówień publicznych,
 • znajomość zasad prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości zadań Oddziału.

Podobne oferty pracy

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: małopolskie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: świętokrzyskie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: łódzkie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-07-07

Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy