Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 77643

Warunki pracy

·           praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,


·           budynek nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • Wspiera metodycznie, merytorycznie i organizacyjnie zespoły odpowiedzialne za rozwój i utrzymanie komponentów SISC (w tym komponentów komunikujących się z UE)
 • Utrzymuje i rozwija repozytorium testowe oraz gromadzi wiedzę w celu przeprowadzania testów, wymiany doświadczeń oraz budowania kompetencji i dojrzałości organizacji w obszarze testowania
 • Gromadzi testy regresywne opracowane przez zespoły projektowe/utrzymaniowe SISC oraz automatyzuje je w uzasadnionych przypadkach, gromadzi wymagania w obszarze rozwoju narzędzi testowych TestReg oraz wiedzę w zakresie wykorzystania narzędzi w organizacji, utrzymuje i udostępnia laboratoria testowe, narzędzia testowe oraz świadczy wsparcie w zakresie wykorzystania narzędzi TestReg
 • Analizuje procesy biznesowe oraz uczestniczy w spotkaniach z zespołami projektowymi/utrzymaniowymi komponentów SISC.
 • Proponuje kierunki rozwoju i działań związane z zapewnieniem jakości komponentów SISC utrzymuje i rozwija Metodykę testowania TestReg oraz jednolity system procedur organizacyjnych i wytycznych
 • Wykonuje testy wydajnościowe
 • Prowadzi szkolenia oraz zajęcia warsztatowe w obszarze testowania i kontroli jakości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki lub w obszarze administracji skarbowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, pozwalający na swobodne korzystanie z dokumentacji
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu testowania, prowadzenia projektów, programowania
 • Umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Komunikatywność
 • Umiejętność zarządzania zespołami
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość narzędzi automatyzujących testy
 • Znajomość zagadnień projektowania systemów, architektury oprogramowania, umiejętność programowania
 • Certyfikaty IREB, ISTQB
 • Certyfikaty Prince2, AgilePM, SCRUM, PMI
 • Szkolenie z zakresu testowania wydajności aplikacji przy użyciu JMeter

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Data dodania: 2021-04-29

Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie / Toruń

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy