Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Nakło nad Notecią
Ogłoszenie o naborze Nr 77215

Warunki pracy


 • praca w siedzibie urzędu, w godzinach 7.30-15.30,

 • praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca szczególnej koncentracji,

 • praca przed monitorem komputerowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • praca związana z bezpośrednią obsługą petenta,


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: w siedzibie urzędu występują bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się osób niepełnosprawnych - brak windy (pomieszczenia biurowe znajdują się na pierwszym piętrze), brak dostosowanych toalet. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • prowadzi sekretariat Komendanta Powiatowego PSP, organizuje odprawy służbowe, szkolenia wewnętrzne i konferencje z udziałem Komendanta Powiatowego PSP
 • ewidencjonuje korespondencję zewnętrzną i wewnętrzną, koordynuje jej obieg pomiędzy komórkami organizacyjnymi
 • prowadzi ewidencję obecności w służbie/pracy i gromadzi dokumentację związaną z nieobecnością w służbie/pracy, opracowuje zbiorcze analizy w tym zakresie
 • realizuje zadania z zakresu ochrony danych osobowych, opracowuje dokumenty i sprawozdania w tym zakresie
 • opracowuje plan kontroli wewnętrznych, koordynuje jego realizację, przeprowadza kontrole wewnętrzne
 • prowadzi obsługę administracyjną wniosków o wypłatę świadczeń socjalno-bytowych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, w tym z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • sporządza sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego oraz inne wymagane sprawozdania z zakresu bieżącej działalności Komendy
 • prowadzi archiwum zakładowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • znajomość pakietu MS Office i obsługa urządzeń biurowych
 • znajomość przepisów prawa: ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Służbie Cywilnej, Kodeksu Pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Instrukcji Kancelaryjnej, przepisów RODO
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, działania w sytuacjach stresowych, analitycznego myślenia, zaangażowanie w realizację zadań służbowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość programu kadrowo-płacowego WFGang
 • kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
 • odbyte szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią

Data dodania: 2021-04-20

Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie / Nakło nad Notecią

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy