Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 76320

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Siedziba Urzędu mieści się w budynku przy ul. Dworcowej 81 na IV-VII piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada windy.


Praca w terenie – w trudnych warunkach, tj. lasy, tereny podmokłe

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty uzgodnień, projekty planów urządzenia lasu, uwzględniających zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 w zakresie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub jego części pokrywającego się w całości lub w części z obszarem będącym w zarządzie nadleśnictwa.
 • Prowadzi postępowania w sprawie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub opiniuje projekty planów urządzenia lasów lub uproszczone projekty planów urządzania lasu.
 • Prowadzi sprawy związane z opracowaniem lub realizacją zadań ochronnych oraz planów ochrony rezerwatów przyrody.
 • Prowadzi sprawy dot. opiniowania lub uzgadniania warunków realizacji inwestycji w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, w tym prowadzi postępowania dot. oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.
 • Nadzoruje obszary Natura 2000.
 • Przygotowuje projekty decyzji z zakresu odstępstw od zakazów z ochrony gatunkowej roślin, kontroluje spełnianie warunków określonych w wydanych przez siebie zezwoleniach oraz cofa zezwolenia w przypadkach niespełnienia zawartych w decyzji warunków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunkach: biologia, leśnictwo lub studia podyplomowe w ww. zakresie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (w tym staż) związane z ochroną środowiska, ochroną zasobów leśnych i przyrodniczych lub w administracji.
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i tematyki leśnej;
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania siedlisk przyrodniczych, w tym siedlisk leśnych, gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody;
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody, Prawo ochrony środowiska;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

  Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, wyjazdy służbowe, w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, nieprzystosowanym dla potrzeb osób...

  Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy - praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30; - budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych; - budynek nie posiada windy; - narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon; - wyjazdy służbowe (teren działania...

  Firma: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

  Lokalizacja: lubuskie / Krosno Odrzańskie

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

  Data dodania: 2021-03-26

  Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy