Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 73996

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy. Narzędzia i materiały pracy: biurko, komputer, telefon. Bariery architektoniczne – pomieszczenie na parterze nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku stanowiącym miejsce pracy znajduje się winda i podjazdy dla osób niepełnosprawnych, jednakże zachodzi konieczność poruszania się po kondygnacjach niewyposażonych w w/w udogodnienia.

Zakres zadań

 • uczestniczy w pracach komisji przetargowej w roli sekretarza
 • sporządza Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia
 • zamieszcza ogłoszenia w Dz. U. U.E., Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej
 • zwraca wadia wykonawcom
 • utrzymuje systematyczne kontakty z Zespołem Radców Prawnych
 • na bieżąco współpracuje z komórkami organizacyjnymi KWP wnioskującymi o rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego
 • opiniuje wnioski o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
 • wykonuje inne zadania zgodnie z obowiązującym regulaminem pracy komisji przetargowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu administracyjnym, technicznym lub ekonomicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań przetargowych
 • Przeszkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • Znajomość przepisów dot. zamówień publicznych i około ustawowych
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Komunikatywność i umiejętności redakcyjne
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność kierowania pracą zespołu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kursy specjalistyczne z zakresu zamówień publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Umiejętność negocjowania oraz analitycznego myślenia
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Data dodania: 2021-02-05

Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy