Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 70736

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Wysiłek fizyczny np. noszenie sprzętu.
Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) związane z koniecznością wykonywania prac serwisowych poza godzinami pracy Oddziału GDDKiA.
Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • administruje wszystkimi zasobami infrastruktury informatycznej występującej w Oddziale, podległych Rejonach i Biurach Budowy,
 • wyposaża pracowników Oddziału GDDKiA w sprawny i odpowiedni sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, instaluje dodatkowe podzespoły komputerowe,
 • wspomaga użytkowników sprzętu komputerowego i oprogramowania w Oddziale GDDKiA niezbędną wiedzą techniczną dla właściwego ich wykorzystania,
 • wykonuje oraz koordynuje naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i sieci LAN na podstawie zgłoszeń użytkowników - samodzielnie lub za pośrednictwem wyspecjalizowanego serwisu; nadzoruje, koordynuje, ewidencjonuje i rozlicza pracę zewnętrznych firm serwisowych,
 • instaluje i aktualizuje niezbędne oprogramowania systemowe, biurowe i narzędziowe na stacjach roboczych użytkowników,
 • zapewnia maksymalne bezpieczeństwo systemów, danych i ich użytkowników oraz infrastruktury informatycznej,
 • uczestniczy w planowaniu niezbędnych zakupów informatycznych i dokonuje oceny ofert dotyczących sprzętu komputerowego i oprogramowania pod względem technicznym,
 • pełnieni funkcję administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z przetwarzaniem w Oddziale informacji niejawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki,
 • biegła znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet Microsoft Office),
 • prawo jazdy kat. B,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z Active Directory,
 • biegła znajomość na poziomie administratora systemów operacyjnych z rodziny MS Windows,
 • - praktyczna wiedza z zakresu konfigurowania i administrowania siecią LAN pod kątem technicznym, systemowym oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • praktyczna znajomość typowych usług sieciowych, takich jak DHCP, DNS, FTP, SSH,
 • dobra znajomość budowy i naprawy sprzętu teleinformatycznego oraz drukującego,
 • umiejętność redagowania informacji, dokumentacji i instrukcji,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończenie kursu inspektora/administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość przepisów dotyczących: Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Polityki Cyberbezpieczeństwa RP, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o podpisie elektronicznym, Ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość języka angielskiego technicznego z obszaru IT na poziomie komunikatywnym (B1),
 • znajomość najnowszych technologii i rozwiązań stosowanych w informatyce.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo w terenie, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, zmienne warunki...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy 1. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia, praca przy monitorze...

Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych

Lokalizacja: podkarpackie / Ustrzyki Dolne

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na I piętrze; permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-11-22

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2020-11-03

Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy