Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 69084

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze;
- prowadzenie pojazdów służbowych;
- praca poza siedzibą urzędu, w tym praca terenowa;
- wyjazdy służbowe krajowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych;

Zakres zadań

 • Wykonywanie pomiarów terenowych hałasu, powietrza atmosferycznego, gazów odlotowych oraz pomiarów promieniowania elektromagnetycznego;
 • Pobieranie próbek środowiskowych między innymi: wód (rzeki, jeziora, wody przejściowe, podziemne), ścieków, powietrza, osadów ściekowych, gleby i odpadów oraz wykonywanie pomiarów terenowych: temperatury, pH, przewodnictwa, tlenu rozpuszczonego, przezroczystości, warunków meteorologicznych;
 • Wykonywanie prac związanych z pomiarami w Pracowni zgodnie z posiadanymi upoważnieniami;
 • Obsługiwanie i sprawdzanie sprzętu do pobierania próbek, i pomiarów terenowych zgodnie z zasadami systemu zarządzania jakością w laboratorium.
 • Przestrzeganie zasad i doskonalenia systemu zarządzania dotyczącego jakości w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025;
 • Bieżące prowadzenie zapisów z badań, kart kontrolnych, w protokołach w specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym zarządzającym pracą w Laboratorium;
 • Uczestniczenie w walidacji metod badawczych, badaniach biegłości, porównaniach międzylaboratoryjnych oraz szkoleniach związanych z metodami badań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze badań hałasu, powietrza atmosferycznego, gazów odlotowych, pomiarów promieniowania elektromagnetycznego;
 • ogólna wiedza z zakresu chemii i technik pomiarowych,
 • znajomość Prawa ochrony środowiska;
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia z metod pobierania próbek, pomiarów wykonywanych w terenie, systemu zarządzania wg PN-EN ISO/ICE 17025;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość technik pomiarowych oraz obsługi sprzętu pomiarowego;
 • szkolenia związane z wykonywaniem badań hałasu, powietrza atmosferycznego, gazów odlotowych, pomiarów promieniowania elektromagnetycznego;

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2020-09-23

Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy