Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 68814

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, praca
w terenie,
- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, nie do wszystkich pomieszczeń biurowych prowadzą odpowiedniej szerokości drzwi,
- w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dlaczego warto zatrudnić się w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy:
1) otrzymujesz umowę o pracę, co oznacza, że:
korzystasz z uprawnień przewidzianych w Kodeksie pracy,
Urząd odprowadza za Ciebie wszystkie składki,
okres zatrudnienia w Urzędzie zaliczany jest do stażu pracy;
2) otrzymujesz miesięczne wynagrodzenie zasadnicze oraz:
dodatek za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, popularnie zwane „trzynastką”,
nagrody okresowe i specjalne przyznawane nawet do trzech razy w roku,
nagrody jubileuszowe;
3) możesz liczyć na:
stabilne zatrudnienie,
pracę w miłej atmosferze,
ciekawe i zróżnicowane zadania,
pomoc we wdrożeniu się do nowych obowiązków,
wsparcie w rozwoju zawodowym poprzez uczestnictwo w szkoleniach,
awans zawodowy,
dopasowanie godzin pracy do swoich potrzeb;
4) korzystasz z innych udogodnień:
dofinansowania do wypoczynku Twojego i dzieci, dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej, świątecznych bonów, czy pożyczki mieszkaniowej
z preferencyjnym oprocentowaniem,
możliwości wykupienia ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
możliwości ubiegania się o mianowanie w służbie cywilnej już po upływie dwóch lat od zatrudnienia w korpusie służby cywilnej.

Zakres zadań

 • merytoryczne opracowywanie publikacji oraz innych produktów statystycznych,
 • współpraca z organami administracji publicznej, jednostkami doradczymi i eksperckimi oraz naukowo-badawczymi,
 • realizacja prac związanych z obsługą informacyjną w ramach przypisanej dziedziny, w tym odpowiadanie za pozyskiwanie danych i zapisanie ich w regionalnym zasobie tablic, przygotowywanie danych do publikacji zawartych w planie wydawniczym oraz opracowywanie analiz statystycznych,
 • popularyzowanie wiedzy i promowanie zasobów statystyki publicznej, w tym w mediach społecznościowych oraz w formie wystąpień w środkach masowego przekazu,
 • udział w przygotowywaniu prac analitycznych i studialnych z zakresu statystyki regionalnej, w tym wspomaganie prac nad metodologią analiz statystycznych,
 • uczestnictwo we współpracy z partnerami zagranicznymi Urzędu w zakresie badań i analiz regionalnych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 11 miesięcy doświadczenia zawodowego w opracowywaniu wyników badań statystycznych oraz prowadzeniu analiz statystycznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej,
 • znajomość przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych,
 • bardzo dobra znajomość MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia,
 • wiedza na temat aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej województwa,
 • znajomość pojęć, definicji i mierników statystycznych,
 • znajomość podstaw wnioskowania statystycznego i statystyki opisowej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego prowadzenie statystycznych analiz danych, np. SPSS, ArcGIS,
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego tworzenie opracowań statystycznych, np. Corel Draw,
 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku,
 • przeszkolenie w zakresie obsługi klienta,
 • przeszkolenie w zakresie podstawowych aspektów metodologicznych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Data dodania: 2020-09-18

Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy