Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 86867

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
wyjazdy służbowe krajowe,
obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).


 

Zakres zadań

 • monitoruje wydajność i efektywność sieci drogowej przy użyciu wielu źródeł informacji dostępnych za pośrednictwem Systemów Zarządzania Ruchem i innych źródeł zewnętrznych,
 • zarządza obsługą zdarzeń na sieci dróg, które zmniejszają jej wydajność, przy użyciu całej dostępnej infrastruktury, w tym Systemów Zarządzania Ruchem,
 • koordynuje skuteczne, bezpieczne i terminowe działania z pracownikami na stanowiskach ds. utrzymania dróg oraz przedstawicielami firm utrzymaniowych i odpowiedzialnych za pobór opłat za przejazd,
 • prowadzi dziennik operatora Systemu Zarządzania Ruchem,
 • monitoruje sytuację w miejscach poboru opłat,
 • monitoruje prace urządzeń przydrożnych i systemów zarządzających a także reaguje i rozwiązuje problemy lub zgłasza konieczności interwencji związanych z technologią ITS,
 • komunikuje się z użytkownikami dróg, interesariuszami, partnerami i współpracownikami przy użyciu szerokiej gamy rozwiązań technologicznych, w tym komunikacji radiowej, telefonicznej i pisemnej,
 • obsługuje krajową infolinię drogową 19 111.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa,
 • uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" lub oświadczenie o zgodzie na przeprowadzenie postepowania sprawdzającego,
 • prawo jazdy kat. B
 • wiedza z zakresu inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym,
 • znajomość sieci dróg na terenie województwa dolnośląskiego,
 • umiejętność rejestrowania, zapisywania i przekazywania informacji przy użyciu odpowiedniej technologii,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kursy z zakresu inżynierii ruch drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność obsługi lub zarządzania systemami teleinformatycznymi w szczególności obsługi operatorskiej systemów zarządzania ruchem lub zarządzania tunelem.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa Praca przy komputerze Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w terenie (możliwe pod ruchem), krajowe wyjazdy służbowe....

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: lubuskie / Zielona Góra

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-10-31

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy