Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wałbrzych
Ogłoszenie o naborze Nr 79260

Warunki pracy

praca siedząca,  w siedzibie Urzędu z wykorzystaniem sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych, praca przy monitorze powyżej 4 godziny dziennie, stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań

 • przygotowuje dokumentację związaną z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku służbowego,
 • prowadzi ewidencję urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w służbie,
 • ustala uprawnienia do dopłat do wypoczynku oraz zwrotu kosztów przejazdu koleją/autobusem strażaków i członków ich rodzin,
 • koordynuje proces rozliczania czasu służby oraz sporządza z tego zakresu zbiorczą analizę celem wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby,
 • prowadzi sprawy związane ze zwolnieniami lekarskimi,
 • sporządza analizy i sprawozdania na potrzeby GUS, KW PSP oraz KG PSP,
 • rejestruje dane w programie kadrowo-płacowym oraz SWD,
 • przygotowuje wnioski na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia państwowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w zakresie przewidzianym zadaniami wykonywanymi na stanowisku pracy
 • Umiejętność organizowania pracy własnej, współpracy, rozwiązywania problemów, interpretowania przepisów prawa
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i aktów wykonawczych do tej ustawy w zakresie określonym zadaniami wykonywanymi na stanowisku pracy

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu

Data dodania: 2021-06-03

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wałbrzych

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy