Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 76524

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obsługa komputera powyżej 4 godzin,
- praca administracyjno-biurowa.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy komputerze,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- wejście do budynku bez barier architektonicznych.


 

Zakres zadań

 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielania zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych netto ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.
 • Sporządzanie planu zamówień publicznych, wprowadzanie niezbędnych korekt do planu zamówień publicznych i opracowanie potrzeb do projektu budżetu w zakresie planowanych wydatków budżetowych.
 • Współuczestnictwo w przygotowywaniu projektu planu zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych dla budynków Urzędu, w tym oddziałów wraz z planowaną wysokością środków finansowych oraz w opracowaniu potrzeb do projektu budżetu w zakresie planowanych wydatków budżetowych w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi.
 • Współpraca w sporządzaniu wykazu zamówień publicznych udzielonych w danym roku w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z wyłączeniem tych przepisów, których przedmiotem były dostawy lub usługi z branży informatycznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 1,5 roku w administracji publicznej lub 1 rok w obszarze zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi.
 • Kreatywność.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Łatwość komunikacji.
 • Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań.
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • Wysoki poziom kultury osobistej.
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, wyjazdy służbowe, w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, nieprzystosowanym dla potrzeb osób...

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30; - budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych; - budynek nie posiada windy; - narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon; - wyjazdy służbowe (teren działania...

Firma: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Lokalizacja: lubuskie / Krosno Odrzańskie

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Data dodania: 2021-04-16

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy