Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 75803

Warunki pracy

- praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku


- praca wymaga  szczególnej koncentracji i umiejętności komunikacji


- praca pod presją czasu


- praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy


- praca przy sztucznym i naturalnym oświetleniu


- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, drukarka, fax, telefon)


- budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych z narządem ruchu, posiada podjazd oraz windę


- praca na poziomie III piętra


 

Zakres zadań

 • realizowanie spraw związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku służbowego policjantów zatrudnionych w KWP we Wrocławiu w celu zapewnienia ciągłości służby w komórkach i jednostkach organizacyjnych KWP we Wrocławiu
 • prowadzenie akt osobowych policjantów w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu służby
 • udzielanie porad i wskazówek policjantom w zakresie interpretacji przepisów oraz ujednolicenia procedur kadrowych wynikających z obowiązujących przepisów w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu służby
 • rozpatrywanie w ramach II instancji odwołań od decyzji Komendantów Miejskich/Powiatowych Policji województwa dolnośląskiego w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy
 • realizowanie zagadnień związanych z wdrażaniem polityki kadrowej oraz spraw z zakresu przebiegu służby w ramach czynności nadzorczych w jednostkach miejskich i powiatowych woj. dolnośląskiego w celu zapewnienia właściwej realizacji spraw w tym obszarze
 • realizowanie zadań związanych z wprowadzeniem i uzupełnieniem danych funkcjonariuszy w systemie SWOP
 • przygotowanie dokumentacji związanej z przebiegiem służby policjantów do archiwum KWP we Wrocławiu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w KWP we Wrocławiu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w administracji publicznej
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o Policji
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce, rzetelność i terminowość
 • umiejętność komunikacji i budowania stosunków przez współpracę
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy kontakty z klientem zewnętrznym, zagrożenie korupcją, miejsce pracy: I piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów, Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym, na każdym piętrze...

Firma: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Analityk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca umysłowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe, warunki organizacyjno-techniczne...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Sopot

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Data dodania: 2021-03-15

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy