Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 72603

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na I piętrze z dostępem do światła dziennego,


-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


-występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,


-budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • sprawdzanie podstaw prawnych oraz dokonywanie analizy pod względem formalno-technicznym aktów prawnych przekazanych do publikacji w dzienniku urzędowym oraz współpraca w tym zakresie z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji różnego szczebla
 • sporządzanie w wersji elektronicznej skorowidzu dziennika urzędowego oraz projektów obwieszczeń Wojewody w sprawie sprostowania błędu w tekście aktu prawnego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
 • prowadzenie rejestru aktów normatywnych Wojewody
 • prowadzenie rejestru porozumień zawieranych przez Wojewodę
 • prowadzenie rejestru spraw powierzonych przez Wojewodę organom jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownikom państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych
 • prowadzenie archiwum oryginalnych tekstów w wersji papierowej ogłoszonych aktów prawnych w dzienniku urzędowym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych
 • umiejętność organizacji pracy
 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Młodszy Specjalista ds. Obsługi Referatu Oskarżycieli Publicznych w Oddziale Terenowym

  Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie realizacja czynności administracyjno–biurowych wspomagających pracę w Referacie Oskarżycieli Publicznych, w tym: wprowadzanie i uzupełnianie danych w systemie informatycznym, rejestrowanie spraw...

  Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Zagrożenie korupcją. 4. Permanentna obsługa...

  Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe – kontrola i nadzór robót budowlanych branży instalacyjnej w jednostkach Policji. Nadzór i kontrola robót występujących bezpośrednio na budowach, na wysokościach, w zagłębieniach. Praca przy...

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

  Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

  Data dodania: 2020-12-23

  Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy