Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 70739

Warunki pracy

- praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku


- praca wymaga szczególnej koncentracji i umiejętności komunikacji


- praca pod presją czasu


- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk 


- praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy


- praca przy sztucznym i naturalnym oświetleniu


- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, drukarka, fax, telefon)


- budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych z narządem ruchu, posiada podjazd oraz windę


- praca na poziomie III piętra

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencję główną sprzętu i wyposażenia kwaterunkowego, gospodarczego będącego w użytkowaniu jednostek Policji województwa dolnośląskiego w celu zapewnienia właściwej gospodarki sprzętem i wyposażeniem
 • zaopatruje jednostki Policji woj. dolnośląskiego w sprzęt i wyposażenie kwaterunkowe, gospodarcze w celu realizacji norm należności oraz zgłaszanych potrzeb
 • kontroluje prawidłowość gospodarki magazynowej wraz z okresowym (raz w miesiącu) sprawdzaniem zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym magazynu w celu zapewnienia właściwej gospodarki magazynowej oraz opracowywanie norm należności sprzętu i wyposażenia kwaterunkowo-magazynowego w celu prawidłowej realizacji zaopatrzenia jednostek Policji
 • organizuje i przygotowuje inwentaryzacje i wybrakowania sprzętu kwaterunkowego, gospodarczego w celu zapewnienia właściwej gospodarki majątkiem oraz prowadzenie postępowań szkodowych w zakresie sprzętu i wyposażenia kwaterunkowego, gospodarczego w celu zapewnienia właściwej gospodarki majątkiem
 • nalicza i kontroluje zapasów magazynowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w celu zapewnienia właściwej gospodarki majątkiem i gospodarki magazynowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • dobra znajomość przepisów dot.stanowiska pracy zakresu zamówień publicznych oraz gospodarki kwatermistrzowskiej
 • komunikatywność
 • znajomość oprogramowania MS Office (Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki rzeczowymi składnikami majątku

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, okresowo zmienne warunki atmosferyczne,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Obsługa...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Płock

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Data dodania: 2020-11-03

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy