Specjalista w Wydziale Zrównoważonej Mobilności

Zarząd Dróg Miejskich
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
specjalista
w Wydziale Zrównoważonej Mobilności
- stanowisko ds. administracyjno-biurowych

Miejsce pracy: Warszawa
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • prowadzenie sprawozdawczości związanej z realizacją inwestycji, płatności, dokumentów finansowo-księgowych (w tym planów rzeczowo-finansowych i harmonogramów),
 • przygotowywanie zamówień publicznych, umów, aneksów,
 • przygotowywanie pism, dokumentów i analiz związanych z realizacją inwestycji,
 • zarządzanie budżetem projektów,
 • prowadzenie korespondencji z mieszkańcami,
 • współpraca z wydziałem Prawnym i Zamówień Publicznych oraz wydziałem finansowo-księgowym,
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie; wyższe o profilu: ekonomia, administracja,
 • minimum 2 lata stażu pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • znajomość przepisów: Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność,
 • za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość podstawowych zagadnień z obszaru finansów publicznych (zarządzanie budżetem wydziału,
 • przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych itp.),
 • umiejętność pracy z ludźmi, zespołami technicznymi i pod presją czasu,
 • znajomość zagadnień związanych z budową infrastruktury drogowej,
 • prawo jazdy kat. B.
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca w terenie w granicach m. st. Warszawy,
 • prowadzenie pojazdu służbowego,
 • praca w biurze (piętro III, winda przystosowana dla wózków inwalidzkich),
 • jazda rowerem po mieście.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie* - podpisany odręcznie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i umiejętności przydatnych na danym stanowisku
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji*
 • dodatkowo można złożyć referencje, rekomendacje, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i umiejętności przydatnych na danym stanowisku
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. 2019 r. poz. 1282 j.t)

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - praca pod presją czasu, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania: Prowadzenie postępowań administracyjnych...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - praca pod presją czasu, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Zarząd Dróg Miejskich

Data dodania: 2021-04-09

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy