Specjalista w Wydziale Leczenia za Granicą w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Specjalista w Wydziale Leczenia za Granicą

w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

 

Numer ogłoszenia: DWM/23/50

Miejsce pracy: Warszawa

 

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert 22.03.2023 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • realizacja zadań wynikających z przepisów art. 42f, 42i oraz 42j ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t. j. Dz. U. 2022 poz. 2561 z późn. zm.):
  • analizowanie wniosków o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu dotyczących,
  • kompletowanie dokumentacji związanej z ww. wnioskami, dokonywanie niezbędnych ustaleń z oddziałami Funduszu, świadczeniobiorcami, świadczeniodawcami krajowymi
   i zagranicznymi, konsultantami krajowymi w odpowiednich dziedzinach medycyny,
  • przygotowywanie projektów decyzji Prezesa Funduszu w ww. zakresie,
  • prowadzenie zestawień decyzji Prezesa Funduszu;
 • realizacja zadań wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych: opracowywanie informacji, wyjaśnień, zasad i procedur postępowania, związanych z wydawaniem decyzji dotyczących leczenia poza granicami kraju oraz pokrywania kosztów transportu związanego z ww. leczeniem;
 • realizacja zadań wynikających z dyrektywy PE i Rady nr 2011/24/UE: opracowywanie informacji, wyjaśnień, zasad i procedur postępowania, związanych z wydawaniem przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu decyzji dotyczących uprzedniej zgody na zwrot kosztów leczenia w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej;
 • sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz dotyczących leczenia planowanego poza granicami kraju.
WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 lata pracy zawodowej.

Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; staż pracy należy potwierdzić świadectwami pracy/zaświadczenie o zatrudnieniu/aktualnym wyciągiem z CEIDG.

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów rozdziału 2A ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • umiejętność argumentowania, formułowania wniosków na podstawie analizy dokumentacji;
 • umiejętność redagowania tekstów urzędowych;
 • znajomość pakietu Microsoft Office/ MS Excel;
 • dobra organizacji pracy własnej;
 • łatwość przyswajania wiedzy;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista, odporność na stres;
 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub innych.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW

Podobne oferty pracy

Pracownik administracji w sekcji finansowej - staż

obieg dokumentów ogólnych i finansowo-księgowych, obsługa programu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacja, obsługa programów finansowo-ksiegowych, archiwizacja dokumentacji, pomow zakresie realizacji zadań komórek organizacyjnych, rejestracja dokumentacji,...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie

Lokalizacja: małopolskie / Chrzanów

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Pracownik administracyjny

według programu

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Lokalizacja: podkarpackie / Stalowa Wola

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista ds. NFZ

Praca w Szpitalu LUX MED Onkologia ul. Szamocka 6. Twoją rolą będzie: Uczestniczenie w sporządzaniu ofert w konkursach NFZ; Sporządzanie pism i odpowiedzi na komunikaty/ pisma z NFZ; Regularne prowadzenie wewnętrznych audytów; Opracowywanie wewnętrznych...

Firma: LUX MED Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, ul. Szamocka 6

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Centrala NFZ

Data dodania: 2023-03-14

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy