Specjalista w Dziale Administracyjnym

Ogłoszenie numer: 6860481, z dnia 2022-05-05

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera

Specjalista w Dziale Administracyjnym

Miejsce pracy: Wrocław

 

Opis stanowiska

Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpraca przy opracowaniu planów remontowych i programów inwestycyjnych;
 • sporządzanie opisów technicznych zadań remontowych i inwestycyjnych;
 • wykonanie pomiarów i wycen (kosztorysów) prac remontowych i inwestycyjnych;
 • weryfikacja dokumentacji projektowej (projektów wykonawczych, powykonawczych, projektów
  budowlanych) pod kątem zgodności z przepisami Prawa budowlanego i potrzeb Zamawiającego;
 • współpraca w przygotowaniu i organizacji odbiorów częściowych, zanikowych i końcowych zadań
  remontowych oraz inwestycyjnych;
 • współpraca z urzędami, w przypadku konieczności uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń;
 • udział w przeglądach okresowych budynków, urządzeń i instalacji;
 • udział w realizacji zadań bieżących związanych z utrzymaniem budynków;
 • udział w realizacji innych zadań działu wynikających z regulaminu organizacyjnego Ośrodka.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe
 • Staż pracy 4 lata

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej, schematów i rysunków technicznych;
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane (wraz z aktami wykonawczymi);
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym: oprogramowania w środowisku WINDOWS, pakiet MSOffice.

Mile widziane:

 • znajomość przepisów dotyczących prowadzenia robót budowlanych w obiektach
  zabytkowych,
 • znajomość oprogramowania wspomagającego opracowywanie dokumentacji kosztorysowej (np. NormaPro).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i życiorys wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z osobą składającą ofertę (numer telefonu, adres e-mail)
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku;
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie do celów naboru,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą.


Miejsce składania dokumentów: Ośrodek Szkolenia PIP, ul. M. Kopernika 5, 51-622 Wrocław

 

 z dopiskiem: „oferta pracy – specjalista w Dziale Administracyjnym”

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 6 maja 2022 r.

 

Ze szczegółowymi wymaganiami i zakresem zadań na oferowanym stanowisku można zapoznać się na stronach: www.gov.pl/web/pip lub www.ospip.pl


Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty pracy

Protokolant sądowy

wg programu Wymagania inne: wymagania: wykształcenie min. średnie kandytdat staz 6 mies brak gwarancji zatrudnieni Program RPO

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Lokalizacja: opolskie / Nysa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Protokolant sądowy-staż.

Przygotowywanie projektów pism, wysyłanie wezwań, wysyłanie odpisów orzeczeń itp. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, inne Uprawnienia: obsługa komputera i podstawowych aplikacji biurowych Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: wyższe (w tym...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju

Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Protokolant sądowy-staż.

Przygotowywanie projektów pism, wysyłanie wezwań, wysyłanie odpisów orzeczeń itp. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, inne Uprawnienia: obsługa komputera i podstawowych aplikacji biurowych Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: wyższe (w tym...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju

Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera

Data dodania: 2022-05-05

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław