Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Dziale Informacji, Skarg i Wniosków w Departamencie Obsługi Klientów i Profilaktyki

Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista

w Dziale Informacji, Skarg i Wniosków

w Departamencie Obsługi Klientów i Profilaktyki

 

Numer ogłoszenia: DOKiP/22/68

Miejsce pracy: Warszawa

 

1 etat / umowa na zastępstwo

 

Termin składania ofert 26.04.2022 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków, w tym przygotowywanie projektów odpowiedzi
 • przyjmowanie interesariuszy zewnętrznych w sprawach skarg i wniosków oraz sporządzanie protokołów przyjęcia skargi lub wniosku
 • udzielanie informacji dotyczących systemu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • prowadzenie Rejestru Skarg i Wniosków
 • uczestnictwo w kontrolach oddziałów wojewódzkich NFZ w zakresie kompetencji Działu
 • współuczestniczenie w opracowywaniu planu pracy, planu kontroli, okresowych sprawozdań wynikających z regulaminu organizacyjnego oraz zestawień na potrzeby innych komórek organizacyjnych
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali NFZ oraz komórkami organizacyjnymi oddziałów wojewódzkich NFZ w zakresie realizowanych zadań
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe lub średnie
 • Lata pracy zawodowej:

Stanowisko specjalisty:

 • minimum 3 lata - w przypadku posiadania wykształcenia wyższego,
 • minimum 5 lat - w przypadku posiadania wykształcenia średniego;

Stanowisko starszego specjalisty:

 • minimum 4 lata - w przypadku posiadania wykształcenia wyższego,
 • minimum 6 lat - w przypadku posiadania wykształcenia średniego;

Stanowisko głównego specjalisty:

 • minimum 5 lat (Uwaga: wymagane wyższe wykształcenie).

(Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej/świadectwem ukończenia szkoły średniej; staż pracy należy potwierdzić świadectwami pracy/zaświadczeniem o zatrudnieniu/aktualnym wyciągiem z CEIDG.)

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w jednostkach związanych z ochroną zdrowia
 • znajomość przepisów prawa z zakresu systemu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z zakresu praw pacjenta
 • znajomość zagadnień: funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej
 • umiejętność myślenia analitycznego i syntetycznego, sprawnego pisania, komunikacji oraz formułowania wniosków
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office
 • umiejętność samodzielnego ustalania priorytetów przy wykonywaniu zadań, dobra organizacja pracy
 • znajomość zagadnień związanych z prostym językiem
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole – również pod presją czasu
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność
 • terminowość
 • znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych
 • nastawienie na wspólne osiąganie celów i determinacja w działaniu
 • wysoki poziom motywacji osobistej
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Centrala NFZ

Data dodania: 2022-04-19

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa