Specjalista / Starszy Specjalista

Dołącz do Biura Rezerw Żywnościowych

Specjalista / Starszy Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Grzybowska 45
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Specjalisty/Starszego Specjalisty
 • Chcemy zatrudnić jedną osobę na pełny etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki.
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie utrzymywania, likwidacji i udostępniania rezerw żywnościowych.
 • Monitorowanie realizacji umów w zakresie rezerw żywnościowych przy współpracy z przedsiębiorcami.
 • Przygotowywanie aneksów do umów cywilnoprawnych w obszarze tworzenia, utrzymywania i likwidacji rezerw żywnościowych.
 • Obsługa systemu magazynowego SAP dotyczącego rezerw żywnościowych oraz sporządzanie raportów w tym zakresie.
 • Sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestniczenie w przetargach związanych z gospodarowaniem rezerwami żywnościowymi.
 • Opracowywanie informacji i analiz w zakresie rezerw strategicznych żywnościowych.
 • Analiza danych w zakresie rezerw strategicznych żywnościowych.
 • Przygotowanie w obszarze rezerw strategicznych żywnościowych projektu planu finansowego i rzeczowego Agencji oraz projektu planu kosztów utrzymania w ujęciu globalnym oraz w podziale na produkty.
 • Sporządzanie sprawozdań dotyczących utrzymywania rezerw żywnościowych w ujęciu rzeczowym i wartościowym.
 • Monitorowanie kształtowania się cen rynkowych w zakresie wybranych asortymentów rezerw strategicznych.
 • Opiniowanie wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych.
 • Przygotowanie wymagań jakościowych dla asortymentów rezerw strategicznych. `
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania.
 • Wymagane wykształcenie zależne od stanowiska pracy:
  • - specjalista – wymagane wykształcenie m.in. średnie
  • - starszy specjalista – wymagane wykształcenie m.in. wyższe
 • Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: rolniczym, bezpieczeństwa żywności, technologia żywności weterynaria, towaroznawstwo, ekonomiczno-rolniczym lub pokrewne.
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy zależne od stanowiska pracy:
  • - Specjalista – minimum 1 rok stażu pracy/doświadczenia zawodowego
  • - Starszy Specjalista – minimum 2 lata stażu pracy/doświadczenia zawodowego
 • Wymagane doświadczenie zawodowe w branży rolnej lub żywnościowej lub administracji publicznej współpracującej z branżą rolno/żywnościową
 • Posiadanie wiedzy w zakresie produkcji rolno-spożywczej, technologii żywności, rolnictwa, weterynarii oraz obrotu towarowego (prawo wspólnotowe i krajowe).
 • Znajomość ustawy o rezerwach strategicznych.
 • Zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • Dobra znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office, znajomość obsługi urządzeń biurowych.
 • Dobra organizacja pracy własnej (planowanie, realizacja celu).
 • Komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej.
 • Punktualność, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Doświadczenie w obrocie towarowym.
 • Umiejętności z zakresu przygotowania analiz dotyczących rynku produktów rolno – spożywczych
 • Umiejętność tworzenia baz danych w arkuszu kalkulacyjnym Excel
 • Umiejętność sporządzania sprawozdań z działalności jednostek administracji publicznej
 • Umiejętność przygotowania planów finansowych w jednostkach administracji publicznej.
 • Doświadczenie w księgowości.
 • Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym (Angielski/Niemiecki/Francuski).
 • Umiejętność obsługi programu SAP, Excel, Power Point.
 • Umiejętność analizy i właściwej interpretacji przepisów.
 • Zrealizowane kursy lub szkolenia z zakresu jakości, przetwórstwa i technologii żywności.
Sprawdź co oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
 • Premie uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.

Podobne oferty pracy

Starszy Specjalista / Główny Specjalista

Kogo szukamy Szukamy osoby na stanowisko Starszy Specjalista / Główny Specjalista Chcemy zatrudnić jedną osobę na pełen etat Jaki jest adres miejsca pracy? Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa Czym będziesz się zajmować?...

Firma: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, ul. Grzybowska 45

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Co będzie należało do Twoich obowiązków: prowadzenie spraw administracyjnych Opery, w tym administrowanie obiektami oraz pomieszczeniami wynajmowanymi; prowadzenie ewidencji środków trwałych; sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku w...

Firma: WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rynków Rolnych

Stanowisko pracy ds. odwołań Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 osoby/2 etaty - umowa o pracę Oferujemy: przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, pracę w największej agencji płatniczej w...

Firma: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Data dodania: 2022-11-23

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, ul. Grzybowska 45

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy