Specjalista ds. Umów

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Umów
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 17/2022

Główne zadania na stanowisku:

 • Przygotowywanie projektów Istotnych Postanowień Umów (IPU) w ramach Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ);
 • Realizacja umów oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi PAŻP w zakresie opracowywania dokumentacji w procesie inwestycyjnym oraz realizacji umów;
 • Udział w pracach komisji przetargowych w postępowaniach  w charakterze członka komisji;
 • Raportowanie stanu realizacji umów;
 • Reprezentowanie PAŻP w zakresie realizacji umów;
 • Monitoring wydatków związanych z realizacją umów;
 • Kontrola zewnętrznych dokumentów finansowych wynikających z realizacji umów;
 • Przygotowywanie danych i informacji w ramach sprawozdawczości z realizacji umów;
 • Prowadzenie i dokumentowanie procedur zakupowych dla zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Uzupełnianie baz danych do zestawień porównawczych w zakresie realizowanych umów;
 • Ocena dostawców;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego w zakresie merytorycznym jednostki organizacyjnej oraz zgodnych  z kwalifikacjami.

Wymagania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe, min. licencjackie, mile widziane na kierunku ekonomia, prawo, zarządzanie lub pokrewne,
 • Minimum 2 lata doświadczenia w zakresie przygotowywania, negocjowania umów handlowych w języku polskim i angielskim,
 • Doświadczenie w realizacji zawartych umów w tym rozliczeniach z kontrahentami,
 • Odbyte szkolenia z zakresu zawierania i negocjowania umów ,
 • Odbyte szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min.B2, pozwalającym na przygotowanie umowy,
 • Umiejętność współpracy w zespole i komunikacji z innymi,
 • Samodzielność w działaniu i umiejętność podejmowania szybkich decyzji.

Oferujemy:

 • Opiekę medyczną (w tym stomatologia)
 • Dodatkowe ubezpieczenie
 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • Bezpłatny parking dla pracowników
 • Pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Dofinansowanie kursów/szkoleń
 • Pracę w jedynej tego typu organizacji lotniczej w Polsce
 • Forma współpracy – umowa o pracę
Klauzula

„Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: rekrutacja@pansa.pl tel. +48 22 574 59 43, IOD - email: inspektorochronydanych@pansa.pl) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”.

Aplikacje nieopatrzone taką klauzulą nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych. Brak umieszczenia powyższego zapisu na aplikacji, uniemożliwi podjęcie przez PAŻP procedury rekrutacyjnej.}

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Administracji Kontraktami

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Weryfikację poprawności i kompletności dokumentów, w tym umowy na opiekę medyczną, cesje, aneksy do umów Aktywowanie opieki medycznej Klientów zgodnie z warunkami umowy Wystawianie faktur za opiekę medyczną...

Firma: Medicover Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-05-20

Więcej informacji

Inspektor w Dziale Umów

(Pion Sprzedaży / Dział Umów / Wydział Umów Nowych Przyłączy) Umowa na zastępstwo Naszym Pracownikom oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas zastępstwa pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji atrakcyjne...

Firma: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Data publikacji: 2022-05-17

Więcej informacji

Specjalista ds. obsługi agencyjnej (Agency Desk)

Departament Finansowania Strukturalnego to 6 Wydziałów Transakcyjnych zajmujących się udzielaniem finansowań strukturyzowanych oraz tzw. Agency Desk, czyli działający niezależnie od Wydziałów Transakcyjnych czteroosobowy zespół odpowiadający za obsługę...

Firma: mBank S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-05-13

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Data dodania: 2022-04-29

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa