Specjalista ds. prawno-administracyjnych i zamówień publicznych

Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu

ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. prawno-administracyjnych i zamówień publicznych
Miejsce pracy: Oświęcim
Nr ref.: PMAB.Kad.1100.70.2022.LS

umowa na czas określony

 

Zakres obowiązków:
 • znajomość z obowiązujących aktów normatywnych,
 • monitoring obowiązujących przepisów dotyczących działalności PMAB i informowanie przełożonych o zmianach w tym zakresie,
 • udzielanie informacji w zakresie obowiązujących przepisów,
 • monitoring kwestii prawnych wynikających ze współpracy PMAB z podmiotami zewnętrznymi,
 • informowanie przełożonych o zagrożeniach i konsekwencjach wynikających z przyjmowanych rozwiązań prawnych,
 • weryfikację korespondencji pod względem formalno-prawnym,
 • weryfikację i zatwierdzanie projektów zapytań ofertowych,
 • przygotowanie i weryfikację projektów umów,
 • zatwierdzanie umów,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych,
 • umieszczanie dokumentów objętych procedurą zamówienia publicznego w miejscach, formie i terminie zgodnie obowiązującymi przepisami,
 • uczestniczenie w komisjach przetargowych i pełnienie w nich funkcji sekretarza,
 • przechowywanie oraz ewidencjonowanie pełnej dokumentacji z przeprowadzonych postepowań z zakresu zamówień publicznych w uzgodnieniu ze specjalistą ds. zamówień publicznych,
 • współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi PMAB.
 • udział w szkoleniach i konferencjach,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonych dotyczących funkcjonowania PMAB.
Wymagania kwalifikacyjne:
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze,
 • Doświadczenie: z zakresu prawa: cywilnego, budowlanego, zamówień publicznych,
 • biegła znajomość języka polskiego jako obcego (dotyczy cudzoziemców).

 

 

 

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Data dodania: 2022-04-28

Miejsce pracy: małopolskie / Oświęcim