Specjalista ds. prawno-administracyjnych i zamówień publicznych

Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu

ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. prawno-administracyjnych i zamówień publicznych
Miejsce pracy: Oświęcim

zakres obowiązków:

 • znajomość z obowiązujących aktów normatywnych,
 • monitoring obowiązujących przepisów dotyczących działalności PMAB i informowanie przełożonych o zmianach w tym zakresie,
 • udzielanie informacji w zakresie obowiązujących przepisów,
 • wykonanie analiz prawnych i sporządzanie opinii prawnych,
 • monitoring kwestii prawnych wynikających ze współpracy PMAB z podmiotami zewnętrznymi,
 • informowanie przełożonych o zagrożeniach i konsekwencjach wynikających z przyjmowanych rozwiązań prawnych,
 • weryfikację korespondencji pod względem formalno-prawnym,
 • weryfikację i zatwierdzanie projektów zapytań ofertowych,
 • przygotowanie i weryfikację projektów umów,
 • zatwierdzanie umów,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych,
 • umieszczanie dokumentów objętych procedurą zamówienia publicznego w miejscach, formie i terminie zgodnie obowiązującymi przepisami,
 • uczestniczenie w komisjach przetargowych i pełnienie w nich funkcji sekretarza,
 • przechowywanie oraz ewidencjonowanie pełnej dokumentacji z przeprowadzonych postepowań z zakresu zamówień publicznych w uzgodnieniu ze specjalistą ds. zamówień publicznych,
 • współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi PMAB.
 • udział w szkoleniach i konferencjach,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonych dotyczących funkcjonowania PMAB.

wymagania kwalifikacyjne:

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze,
 • Doświadczenie: z zakresu prawa: cywilnego, budowlanego, zamówień publicznych,
 • Biegła znajomość języka polskiego jako obcego (dotyczy cudzoziemców).

Podobne oferty pracy

Specjalista do spraw: ochrony konkurencji w Wydziale Przemysłu, Energetyki i Usług, Departament Ochrony Konkurencji

WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA UMOWA NA ZASTĘPSTWO ADRES URZĘDU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa ZAKRES ZADAŃ Inicjowanie i prowadzenie postępowań wyjaśniających...

Firma: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Referendarz do spraw: pomocy publicznej w Wydziale Pomocy Sektorowej i Restrukturyzacyjnej, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej

WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA ADRES URZĘDU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa ZAKRES ZADAŃ Przygotowywanie projektów stanowisk UOKiK (opinii, zastrzeżeń) w odniesieniu...

Firma: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Starszy specjalista do spraw: ochrony konkurencji w Wydziale Telekomunikacji, Mediów i Usług Finansowych, Departament Ochrony Konkurencji

WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA ADRES URZĘDU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa ZAKRES ZADAŃ Inicjowanie i prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz antymonopolowych z...

Firma: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Data dodania: 2020-10-09

Miejsce pracy: małopolskie / Oświęcim

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy