Specjalista ds. Organizacyjnych

 


Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

zatrudni

osobę do pracy Dziale Organizacji i Kadr

na stanowisku

 

Specjalista ds. Organizacyjnych
Miejsce pracy: Wrocław

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionego Pracownika to m. in.:
 • przygotowywanie konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • redakcja zarządzeń wewnętrznych i prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów prawnych, a także centralnego rejestru umów,
 • przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie ich rejestru,
 • przyjmowanie wniosków i roszczeń związanych z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i majątku szpitala, prowadzenie związanych z tym postępowań wyjaśniających
  i korespondencji oraz przekazywanie we właściwym terminie stosownej dokumentacji brokerowi lub firmie ubezpieczeniowej,
 • opracowywanie niezbędnych dokumentów dotyczących ubezpieczenia majątkowego
  i odpowiedzialności cywilnej szpitala, współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi,
 • załatwianie formalności związanych ze zmianami w strukturze organizacyjnej komórek szpitala,
 • udział w opracowywaniu dokumentów organizacyjnych DCO,
 • prowadzenie zbioru protokołów z kontroli zewnętrznych oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi w sporządzaniu odpowiedzi na zalecenia pokontrolne,
 • prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie działalności szpitala.
Wymagania stawiane przez Pracodawcę:
 • wykształcenie wyższe, najmilej widziane prawo, administracja, zarządzanie,
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o działalności leczniczej, KPA,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy o podobnym charakterze, najchętniej w branży medycznej,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • komunikatywność.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, godziny pracy 7:30 – 15:05,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i szkoleń,
 • pracę w przyjaznej atmosferze.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje, że:

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.

2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.

3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.

4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. 5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.

6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.

7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

9.Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.

10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

Podobne oferty pracy

Referent ds. systemów kadrowo-płacowych

Prowadzenie wdrożeń modułów kadrowo-płacowych Administrowanie systemem do rozliczania czasu pracy Rozwiązywanie problemów z działaniem systemu zgłaszanych przez użytkowników Testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań systemowych Wprowadzanie zmian w...

Firma: Dino Polska S.A.

Lokalizacja: wielkopolskie / Krotoszyn

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Specjalista ds. systemów kadrowo-płacowych

Prowadzenie wdrożeń nowych funkcjonalności systemów w obszarze działu kadr i płac Administrowanie systemami kadrowo-płacowymi Proponowanie nowych funkcjonalności systemów usprawniających pracę działu kadr i płac Testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań...

Firma: Dino Polska S.A.

Lokalizacja: wielkopolskie / Krotoszyn

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Employee Admin and Voice Senior Specialist

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start? Knowledge of process specific systems/tools (Case management system, (preferably Zendesk, but not exclusively), SAP SuccessFactors,...

Firma: Capgemini

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Data publikacji: 2021-02-14

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Data dodania: 2021-02-16

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy