Specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego w Wydziale Ochrony Osób i Mienia w Biurze Administracyjnym

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie w Urzędzie

miasta stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

 

Specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego w Wydziale Ochrony Osób i Mienia w Biurze Administracyjnym

Termin składania dokumentów: 18 stycznia 2021 r.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • koordynowanie przestrzegania zasad: bezpieczeństwa informatycznego, teleinformatycznego, elektroenergetycznego, ochrony osób i mienia w Urzędzie, ochrony fizycznej Urzędu, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa osobowego w zakresie informacji niejawnych, ochrony zbiorów danych, danych osobowych, bezpieczeństwa obiegu informacji i dokumentacji, podpisu elektronicznego.

Charakterystyka pracy:

 • administrowanie elektronicznymi systemami zabezpieczeń (EZS),
 • realizacja zadań dot. modernizacji i rozbudowy EZS,
 • odbiory systemów, odbiory techniczne, zapoznawanie się i opiniowanie projektów, dokumentacji powykonawczych,
 • nadawanie, usuwanie, modyfikowanie uprawnień w EZS dla użytkowników pomieszczeń i obszarów (uprawnienia przypisywane są w systemach: Systemach Kontroli Dostępu, Systemach Włamania i Napadu, Systemach Automatycznej Identyfikacji Klucza),
 • współpraca z organami ścigania w zakresie zabezpieczania danych z EZS,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz z m.in. następujących aktów prawnych: ustawa o ochronie osób i mienia wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa o ustroju m.st. Warszawy, regulamin organizacyjny Urzędu m.st. Warszawy oraz przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu i poza budynkiem. Budynek wyposażony w windy dostosowane do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, obsługą klienta oraz z przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym oraz niesłyszącym.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • minimum 3 lata stażu pracy,
 • powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie: informatyki, bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów, instalacji i eksploatacji systemów zabezpieczeń technicznych,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, komunikacja, samodzielność, sumienność, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie średnie profilowe z zakresu: bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, elektroniki, elektryki, techniczno-elektroenergetycznego, administracji, przeciwpożarowego,
 • doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat w zakresie: informatyki śledczej, infrastruktury PKI, kryptograficznej ochrony urządzeń, badania jakości kodu wytwarzanego oprogramowania, budownictwa w zakresie sieci i systemów elektroenergetycznych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Podobne oferty pracy

Główny specjalista ds. infrastruktury i systemów teleinformatycznych w Wydziale Utrzymania i Rozwoju Centrum Przetwarzania Danych Przestrzennych Dział Utrzymania i Rozwoju Biura Geodezji i Katastru

Termin składania dokumentów: 25 stycznia 2021 r. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Główne odpowiedzialności: optymalizowanie infrastruktury informatycznej; utrzymanie ciągłości działania i administrowanie usługami, aplikacjami oraz zarządzanie...

Firma: Urząd m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-13

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd m.st. Warszawy

Data dodania: 2021-01-14

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy