Specjalista ds. administracyjnych w Kancelarii

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, to największa placówka onkologiczna w Polsce, aktywnie prowadząca badania nad rozwojem metod leczenia Pacjentów onkologicznych, kształcąca nowe kadry medyczne i naukowe w tym kierunku, współpracująca z zagranicznymi placówkami i instytutami zajmującymi się tematyką profilaktyki i walki z nowotworami. Misją Instytutu jest tworzenie nowej wiedzy w dziedzinie onkologii i standardów postępowania w celu przeciwdziałania chorobom nowotworowym i leczenia Pacjentów. W realizacji celów Instytut opiera się zarówno na nowoczesnych technologiach i metodach badawczych, jak i na wysoko wykwalifikowanych i odpowiedzialnych pracownikach i zaangażowanej kadrze naukowej.

 

Aktualnie do naszego Zespołu w Warszawie poszukujemy kandydatów/tek na stanowisko:

Specjalista ds. administracyjnych w Kancelarii
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: KANC/34/2021
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe z posiadanym przeszkoleniem archiwalnym (co najmniej kurs archiwalno-kancelaryjny I-go stopnia);
 • doświadczenie w obszarze archiwizacji, kancelarii ogólnej, administracji;
 • znajomość przepisów kancelaryjnych i archiwalnych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym pakiet Office), urządzeń biurowych;
 • samodzielność, zaangażowanie, dokładność i bardzo dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • wysoka kultura osobista.
Dodatkowym atutem będzie:
 • znajomość angielskiego minimum na poziomie A2;
 • znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
Do zadań na ww. stanowisku należeć będzie między innymi:
 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie w dzienniku kancelaryjnym korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz przesyłek kurierskich;
 • Rozdzielanie wpływów pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne;
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie ilości korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej wpływającej do jednostki
 • Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi jednostki.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę w dynamicznym i zgranym zespole
 • pracę w placówce o ugruntowanej pozycji na rynku
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami/kami

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie ul. W. K. Roentgena 5 na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.”

Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem danych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (02-781), ul. Roentgena 5.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Adres - Warszawa (02-781), ul. Roentgena 5, nr telefonu: 22 54-62-889.
3. Cele przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe kandydatów do pracy są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych.4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 108, z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.
5. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Dane osobowe kandydatów do pracy nie są ujawniane innym odbiorcom.
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane osobowe są przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż 3 miesiące od dnia przesłania CV.
7. Uprawnienia z art. 15-21 RODO:
Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8. Prawo do wniesienia skargi:
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
9. Obowiązek podania danych
Podanie przez kandydatów do pracy danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi uwzględnienie Pani/Pana w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.
10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Podobne oferty pracy

Pracownik ds. administracyjnych

obsługa administracyjna działań związanych z rekrutacją na studia oraz z tokiem studiów; sporządzanie raportów i sprawozdań dotyczących dydaktyki; bieżąca obsługa studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych; obsługa systemu USOS i POLON;...

Firma: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Pracownik administracyjny w Zespole ds. Ewidencji Nieruchomości i Terenów Zewnętrznych

Wymagania wykształcenie wyższe o kierunku: architektura krajobrazu lub kształtowanie terenów zieleni, ogrodnictwo, ochrona środowiska lub inne pokrewne, doświadczenie zawodowe minimum 2 lata, dobra znajomość programów MS Office, łatwe przyswajanie wiedzy,...

Firma: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy

Data dodania: 2021-10-12

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy